Đoàn công tác của ban thường vụ Thành ủy Hòa Bình làm việc tại công an thành phố

         Đoàn công tác của ban thường vụ thành ủy, do đồng chí Quách Tùng Dương, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Hòa Bình làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng bộ công an thành phố nhằm kiểm tra kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2016. Qua đánh giá:  Đảng ủy công an thành phố đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Thường xuyên nắm tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ Đảng viên. Tuyên truyền giáo dục qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm, tinh thần gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước của mỗi cán bộ Đảng viên. Tiếp tục xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ trong công an nhân dân, phong trào “ công an  nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy’’. Điều tra khám phá 73 vụ phạm pháp hình sự, phá 9 chuyên án, giải quyết 14 hiểm nghi. 

lam viec voi ca tp 8.2016

         Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Bí thư thành uỷ Hòa Bình nêu rõ  nhiệm vụ trọng tâm của công an thành phố, trong thời gian tới là: Tổ chức học tập, tuyên truyền quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ. Xây dựng kế hoạch chương trình hành động cụ thể trong thực hiện nghị quyết. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa lực lượng công an với các ngành.

Xuân Huy (Đài TT-TH thành phố)

 

Tin mới

Các tin khác