Thành phố Hòa Bình triển khai diễn tập khu vực phòng thủ năm 2016

        Ngày 19/7/2016, Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu trị an Thành Phố Hòa Bình đã tổ chức hội nghị phân công nhiệm vụ, phổ biến kế hoạch chuẩn bị và thông qua ý định diễn tập dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thanh Huy Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu trị an phường Tân Hòa, Thịnh Lang và xã Thống Nhất năm 2016.

dien tap phong thu 7.2016

        Tại hội nghị, Ban chỉ đạo đã thông qua Quyết định của Thành ủy về việc thành lập Ban chỉ đạo diễn tập, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và thông qua kế hoạch công tác chuẩn bị, tổ chức luyện tập và diễn tập chiến đấu trị an. Quán triệt một số nội dung, nhiệm vụ của khung diễn tập, chuẩn bị nội dung các vai diễn, hướng dẫn khung diễn tập vận hành cơ chế, tổ chức luyện tập thực binh…Theo kế hoạch, nội dung diễn tập chiến đấu trị an của phường Tân Hòa, Thịnh Lang và xã Thống Nhất gồm 03 giai đoạn. Giai đoạn 01- Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào tình trạng chiến tranh. Giai đoạn 02 - Tổ chức diễn tập thực binh; Giai đoạn 03 - Thực hiện các hoạt động lồng ghép. Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương trong thời bình, khi địa phương chuyển vào trạng thái quốc phòng, giữ vững ANCT, trật tự ATXH, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, trong tác chiến bảo vệ địa phương, cơ sở của cơ quan Quân sự, Công an và các ban, ngành, đoàn thể. Kết luận hội nghị, đ/c Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khẳng định, cuộc diễn tập là nhiệm vụ chính trị quan trọng của thành phố năm 2016. Để lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức tốt cuộc diễn tập, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban ngành đoàn thể và LLVT thành phố cần tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng an ninh,  nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập. Qua đó nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho LLVT, nâng cao nhận thức và tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố về nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới././

                                                                              Văn An (Đài TT-TH thành phố)

 

Tin mới

Các tin khác