Đảng ủy quân sự thành phố ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2016

         Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo quý I và ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2016, tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Quách Tùng Dương Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy Hòa Bình. Trong quý I vừa qua, Đảng ủy Quân sự thành phố đã làm tốt chức năng tham mưu cho thành ủy, HĐND, UBND thành phố, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

dang uy quan su tp 5.2016

    Hội nghị đảng ủy quân sự thành phố ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2016

         Đảng ủy tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 13 (khóa XI), kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020. Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến đấu ở các cấp. Tổ chức tập huấn cho cán bộ quân sự cơ sở cho 408 đồng chí. Tổ chức Lễ giao nhận quân cho 70 thanh niên lên đường nhập ngũ, đảm bảo trang trọng, ý nghĩa. Trong quý II, đảng ủy quân sự thành phố tiếp tục chỉ đạo cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện ./.

Thu Thủy (Đài TT-TH thành phố)

 

Tin mới

Các tin khác