vvvvvvvvvv

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hình ảnh hoạt động

TP-Hoabinh

Liên kết Website

Lịch

Tháng 2 2021
CTTTTTT
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

KẾ HOẠCH
Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3
HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Thưc hiện Thông báo số 98/TB-TT.HĐND ngày 08/6/2020 của Thường trực HĐND thành phố thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3 - HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sau khi thống nhất với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, Thường trực HĐND thành phố xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3. Cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Việc tiếp xúc cử tri nhằm duy trì mối liên hệ giữa đại biểu HĐND thành phố với cử tri tại các đơn vị bầu cử; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tạo điều kiện cho đại biểu HĐND thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri với HĐND và các cơ quan hữu quan; vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND đã ban hành.

2. Yêu cầu

Việc tiếp xúc cử tri phải đảm bảo đúng thời gian, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Các Tổ đại biểu HĐND thành phố xây dựng chương trình tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu và phối hợp với Thường trực HĐND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam và UBND phường, xã để tổ chức cho đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri (trước và sau kỳ họp thứ 3), đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của người đại biểu nhân dân.

Các phường, xã có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham dự cuộc tiếp xúc và phát biểu ý kiến, kiến nghị của mình với đại biểu HĐND thành phố theo quy định.


II. NỘI DUNG

  1. 1.Nội dung đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3

Việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp nhằm thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3 - HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; báo cáo dự thảo tóm tắt kết quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố 6 tháng đầu năm 2020 và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

(Gửi kèm tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3)

  1. 2.Nội dung đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3

Việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp nhằm thông báo kết quả kỳ họp thứ 3 - HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; báo cáo kết quả hoạt động của HĐND thành phố và Tổ đại biểu HĐND thành phố 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; giải thích và vận động nhân dân thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố đã được ban hành tại kỳ họp thứ 3.

II. THỜI GIAN

1. Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3

Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 25/6/2020

2. Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3

Hoàn thành chậm nhất 15 ngày kể từ sau ngày bế mạc kỳ họp thứ 3 - HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Tổ đại biểu HĐND thành phố

Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND thành phố thống nhất với Thường trực HĐND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam và Uỷ ban nhân dân phường, xã về thời gian, địa điểm để tổ chức cho đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri theo quy định.

Sau Hội nghị tiếp xúc cử tri, yêu cầu Tổ đại biểu HĐND thành phố phân loại, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và gửi tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri về Thường trực HĐND thành phố (qua Văn phòng HĐND và UBND) chậm nhất 05 ngày, kể từ ngày kết thúc Hội nghị tiếp xúc cử tri. Ngoài gửi bản giấy, đề nghị gửi bản Word theo địa chỉ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri, thống nhất, lựa chọn vấn đề nổi cộm cần chất vấn và phân công thành viên trong tổ thực hiện chất vấn tại kỳ họp thứ 3.

(Lưu ý: - Thường trực HĐND thành phố sẽ không tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri của các Tổ đại biểu gửi chậm so với thời gian quy định trên.

- Báo cáo tổng hợp phải phân loại các ý kiến mới phát sinh, các ý kiến đã tiếp thu từ các kỳ tiếp xúc trước đã chuyển đến Thường trực HĐND thành phố hoặc các cơ quan có thẩm quyền nhưng chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm; không tổng hợp các ý kiến thuộc thẩm quyền của phường, xã và các ý kiến đã được giải đáp, trả lời thỏa đáng tại hội nghị tiếp xúc cử tri..v..v..)

2. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố

Hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường, xã triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri; phối hợp với Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND thành phố và các cơ quan liên quan thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri.

   Trên đây là kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 - HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thường trực HĐND thành phố đề nghị các Tổ đại biểu HĐND thành phố, các đại biểu HĐND thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức thực hiện./.

 

Nội dung chi tiết xem và tải về tại đây

 

 

 

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒA BÌNH - TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: 104/GP-STTTT, cấp ngày: (10/9/2015) - Chịu trách nhiệm chính:  Nguyễn Thế Dũng Phó Chủ tịch UBND TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.856.473) - Fax : (02183.852.258)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình (http://ubndtp.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này. 
orjinal cialis