Lịch công tác tuần 31

Lịch công tác tuần của thường trực Thành ủy - HĐND - UBND thành phố từ ngày 28/7/2014 đến hết ngày 1/8/2014.

Lịch công tác tuần của thường trực Thành ủy - HĐND - UBND thành phố từ ngày 28/7/2014 đến hết ngày 1/8/2014.

Picture 098 

Tài liệu đính kèm : Lịch công tác tuần 31

Tin mới

Các tin khác