Tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật giữa Việt Nam và Cu-ba

Ngày 23-10, Chủ tịch Cu-ba Ra-un Ca-xtơ-rô đã tiếp Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Hồng Quân, Chủ tịch Phân ban Hợp tác Việt Nam-Cu-ba, nhân dịp Ðoàn đại biểu nước ta tham dự kỳ họp lần thứ 27 Ủy ban liên Chính phủ về Hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật hai nước.

Sau khi chuyển lời thăm hỏi thân thiết của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước Việt Nam tới lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô  và Chủ tịch Ra-un Ca-xtơ-rô, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân đã báo cáo kết quả kỳ họp lần này của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Cu-ba và khẳng định quyết tâm sẵn sàng hợp tác và ủng hộ Cu-ba trên mọi lĩnh vực, nhất là trong việc phát triển các dự án nông nghiệp phục vụ chương trình an ninh lương thực của Chính phủ  Cu-ba.
Chủ tịch Ra-un Ca-xtơ-rô đã chuyển lời chào tới các nhà lãnh đạo Việt Nam, đồng thời đánh giá cao kết quả kỳ họp của Ủy ban liên Chính phủ hai nước. Chủ tịch Ra-un Ca-xtơ-rô nhấn mạnh, Cu-ba và Việt Nam cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm trên lĩnh vực phát triển kinh tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng thời cảm ơn sự ủng hộ và hợp tác của Việt Nam với nhân dân Cu-ba.
Cùng ngày, kết thúc kỳ họp lần thứ 27 Ủy ban ban liên Chính phủ về Hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật Việt Nam-Cu-ba, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Hồng Quân và Bộ trưởng Xây dựng Cu-ba Phi-đen Phi-ghê-roa đã ký Biên bản phiên họp và Nghị định thư về giải ngân và quản lý tài chính thuộc Chương trình phát triển sản xuất lúa gạo tại Cu-ba trong giai đoạn 2009-2015.

Tin mới

Các tin khác