Khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tại xã Quang Tiến

Ngày 17/8, UBND thành phố Hòa Bình tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tại xã Quang Tiến. Dự buổi khảo sát, gồm có các đại biểu HĐND cấp xã, cán bộ công chức làm công tác tư pháp, hộ tịch, địa chính đất đai, LĐTB - XH, đại diện doanh nghiệp và người dân đã giao dịch thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Quang Tiến.

Các nội dung được khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước gồm có mức độ hài lòng về quá trình giải quyết TTHC (số lần đi lại, thành phần hồ sơ, tình trạng giải quyết hồ sơ); mức độ hài lòng về thái độ phục vụ của công chức, viên chức (đặc biệt là nội dung đánh giá công chức có biểu hiện sách nhiễu, đòi phí, lệ phí ngoài quy định); mức độ hài lòng về quá trình xử lý phản ánh, kiến nghị. Mục tiêu của việc khảo sát nhằm đo lường, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, qua đó đánh giá hiệu quả, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; đồng thời nắm bắt kịp thời các vướng mắc, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp để cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công./.

Thực hiện: Hồng Thái( Trung tâm văn hóa TT&TT thành phố Hòa Bình)

Tin mới

Các tin khác