Quyết định phê duyệt kế hoạch nâng cao năm 2019 của dự án "Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Hòa Bình"

Chi tiết xem và tải về tại đây

 

 

Tin mới

Các tin khác