Thành phố Hòa Bình: Tăng cường đảm bảo trật tự đô thị

image005Theo số liệu thống kê của Phòng Quản lý đô thị thành phố, từ ngày 27/3 đến ngày 19/4, lực lượng liên ngành của Thành phố và chính quyền địa phường Phương Lâm. Đã tháo dỡ gần 420 trường hợp, tạm giữ trên 200 trường hợp, lập biên bản 49 trường hợp, mái tôn, mái bạt, biển quảng cáo, băng zôn, bàn ghế, đậu đỗ xe không đúng nơi quy định.

Trên cơ sở đó, thành phố đã tổ chức hội nghị thảo luận về nội dung này, tại hội nghị các phòng, ban, đơn vị và các xã, phường cùng đánh giá thực trạng, cùng trao đổi thảo luận và rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện. Lấy đó làm kinh nghiệm để thực hiện “ Tháng hành động thiết lập lại trật tự đô thị, bảo vệ hành lang giao thông, chống lấn chiếm và tái lấn chiếm lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh”.

Nhằm khắc phục, giải quyết triệt để tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật bảo vệ hành lang giao thông, trật tự đô thị của cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Xử lý rứt điểm các vi phạm đảm bảo tính nghiêm túc, tuân thủ theo quy định của pháp luật. Qua đó đảm bảo đường thông, hè thoáng, phố phường xạch đẹp và văn minh./.

Thực hiện: Viết Dũng – Văn An ( Đài TP )

Tin mới

Các tin khác