vvvvvvvvvv

 • Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

Hình ảnh hoạt động

TP-Hoabinh

Liên kết Website

Lịch

Tháng 12 2020
CTTTTTT
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Định hướng phát triển

I. PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU CHUNG    

Phát huy tiềm năng, lợi thế, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại. Nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hoá các dân tộc. Đẩy lùi tệ nạn xã hội và tội phạm; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân ngày càng vững mạnh. Phấn đấu đưa thành phố Hòa Bình phát triển nhanh, bền vững và trở thành đô thị loại II vào năm 2020.

 

II. MỘT S CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

 

*   Đến năm 2020:

 1. Cơ cấu kinh tế: Dịch vụ 56,1 %; CN-XD 40,0%; Nông, lâm, thủy sản 3,9%.
 2. Thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng.
 3. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 400 tỷ đồng.
 4. Tổng số vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm đạt 25.530 tỷ đồng
 5. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 100%.
 6. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%.
 7. Độ che phủ rừng ổn định ở mức 40%.
 8. Tỷ lệ đô thị hoá đạt 85%.
 9. Thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt đạt 95%; chất thải y tế đạt 100%.
 10. Trên 90% phường, xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế.
 11. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2% theo tiêu chí giai đoạn 2015 - 2020.

*   Ch tiêu hàng năm:

 1. Giữ vững số trường đã đạt và mỗi năm có thêm ít nhất từ 01 trường trở lên được công nhận đạt chuẩn quốc gia.
 2. Duy trì 15/15 phường, xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và thực hiện phổ cập giáo dục bậc trung học.
 3. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 1 %.
 4. Phấn đấu trên 80% hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, trường học và 70% xóm, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa.
 5. Giải quyết việc làm cho trên 2.500 lao động/năm. Đến năm 2020 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 65%.
 6. Số tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh đạt 50%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85% trở lên.
 7. Giữ vững quốc phòng, an ninh. Đảm bảo ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

  III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM
  1. Tập trung cơ cấu lại các ngành kinh tế, tiếp tục chuyển đổi mô hình tăng trưỏng theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp

Phát triển mạnh các loại hình dịch vụ. Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa đầu tư, khai thác và quản lý trung tâm thương mại, các chợ, chuyển đổi mô hình quản lý chợ. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, hộ kinh doanh cá thể đăng ký kinh doanh tham gia hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn; tăng cường các biện pháp góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh. Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng bình quân 22%/năm. Tiếp tục khuyến khích phát triến các ngành dịch vụ ngân hàng, bảo hiếm, tư vấn, bưu chính viễn thông, dịch vụ vận tải mở rộng các tuyến vận tải bằng xe bus.

Đẩy mạnh khai thác tiềm năng lợi thế để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tê có vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế của thành phố. Tập trung lãnh đạo xây dựng Đề án phát triển du lịch thành phố Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, hình thành các khu, tuyến, điểm về du lịch; xây dựng các làng du lịch văn hóa truyền thống gắn với bản sắc văn hóa dân tộc; đa dạng hóa các loại hình và sản phấm du lịch; tuyên truyền, quảng bá, tổ chức tốt các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch, các hoạt động lễ hội; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí nguồn nhân lực, vốn đầu tư cho phát triển du lịch.

Phát triển ngành công nghiệp theo hướng nâng cao trình độ công nghệ, chất lượng sản phâm và năng lực cạnh tranh, thân thiện môi trường, tập trung vào các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao như: cơ kim khí tiêu dùng, công nghiệp may mặc, sản xuất, lắp ráp thiết bị điện tử, gia công phần mềm tin học, sản xuất thấu kính, chế biến lâm sản, nông sản thực phẩm, sản xuất nước sạch,... Tạo điều kiện cho các ngành tiểu thủ công nghiệp phát triển, từng bước hình thành chuỗi tiêu thụ sản phẩm. Khuyến khích đầu tư hiện đại hóa ngành xây dựng sử dụng vật liệu mới, tiết kiệm năng lượng, ứng dụng công nghệ xây dựng hiện đại.

Bổ sung quy hoạch 02 cụm công nghiệp Yên Mông và cụm công nghiệp Chăm Mát - Dân Chủ thành phố Hoà Bình, giai đoạn 2015 - 2020; thu hút đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng KCN bờ trái Sông Đà, phấn đấu đến năm 2020 lấp kín 100%. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã chấp thuận đầu tư.

Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng quy mô, đầu tư đổi mới công nghệ, xây dựng và phát triển thương hiệu, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập. Tăng cường công tác khuyến công, nhằm hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động ở nông thôn.

Chỉ đạo thực, hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành, tăng tỷ trọng chăn nuôi, thủy sản và dịch vụ nông nghiệp, đa dạng hóa ngành nghề; chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tiếp tục hình thành các vùng sản xuất rau tập trung; khu chăn nuôi tập trung, đảm bảo an toàn sinh học; đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản, phát triển mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ Sông Đà. Thực hiện tốt hoạt động kiểm dịch, kiểm soát giết mổ gia súc, gia câm, phòng chống dịch bệnh.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp đảm bảo chất lượng; quản lý, trồng và bảo vệ rừng; nâng cấp hệ thống đê điều và các công trình thuỷ lợi.

Phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc lồng ghép các Chương trình, dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; xây dựng làng nghề; tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật; tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Đổi mới và phát triển đa dạng các tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn.

Tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng  phát triển chủyếu nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa góp phần tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ trong cơ cấu ngành kinh tế.

2. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý đô thị; tập trung đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội

Đẩy mạnh công tác lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các dự án, phấn đấu đến năm 2017, 100% diện tích đất đô thị theo quy hoạch mới được lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000. Thực hiện tốt Quy chế quản lý kiến trúc đô thị, xây dựng Đề án nâng loại đô thị đến năm 2020. Lồng ghép thực hiện Kế hoạch tăng trưởng xanh của tỉnh và thành phố với phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng công tác thiết kế đô thị, tổ chức không gian đô thị hiện đại, hài hòa với thiên nhiên. Thực hiện công khai các quy hoạch, tăng cường công tác giám sát bảo đảm thực hiện nghiêm việc xây dựng và phát triển theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp đối với công tác quản lý đô thị; đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc chấp hành pháp luật về đất đai, xây dựng, trật tự an toàn giao thông; thực hiện nếp sông văn minh đô thị gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng các tuyến đường, ngõ phố văn minh. Tăng cường kiểm tra, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Quản lý chặt chẽ quỹ đất đã đưa vào sử dụng đảm bảo đúng mục đích; hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quan tâm công tác chỉnh trang đô thị, quản lý công trình công cộng, lắp đặt hệ thống điện trang trí; duy tu, sửa chữa và cải tạo đồng bộ mặt hè và rãnh thoát nước; khuyến khích và thúc đây xã hội hóa trong thu gom, xử lý rác thải, thực hiện các chương trình và mục tiêu bảo vệ môi trường bền vững. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư.

Đầu tư xây dựng, tạo bước phát triển đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội. Hoàn thành Đường cao tốc Hòa Lạc - thành phố Hòa Bình; các tuyến đường thuộc phường Chăm Mát, khu vực bờ trái sông Đà; đường quốc lộ 70, đường Hòa Bình - Phú Thọ, cầu số 3 qua Sông Đà; tiếp tục nâng cấp hệ thống đường nội thị, thực hiện chủ trương "Nhà nước và nhân dân cùng làm" trong xây dựng và kiên cố hóa hệ thống giao thông nông thôn; tận dụng thế mạnh của vùng hồ Hoà Bình để phát triển đường thủy nội địa và du lịch; tăng cường công tác quản lý khai thác đá, sỏi; sắp xếp lại vị trí neo đậu của các tàu, thuyền trên sông. Đẩy mạnh thực hiện dự án Phát triển đô thị Miền núi phía Bắc - thành phố Hòa Bình, dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm hành chính - chính trị thành phố, Khu trung tâm Quỳnh Lâm; Công viên Tuổi trẻ.

Quan tâm đầu tư các công trình thủy lợi, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải (vốn ODA); cải tạo mạng lưới điện nội thành, bảo đảm an toàn và mỹ quan đô thị; xây dựng, lắp đặt các điểm truy cập Internet không dây phát sóng công cộng, cột ăng ten phát sóng di động, hệ thống cột treo cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm tại các khu vực, tuyến phố. Ưu tiên quy hoạch đất đai xây dựng hạ tầng văn hóa, xã hội; đẩy mạnh kiên cố hoá trường, lớp học; tăng cường đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, các trang thiết bị đáp ứng yêu câu dạy và học, đảm bảo các tiêu chí trường chuẩn quốc gia; khuyến khích, tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp mở các trường tư thục, dân lập; huy động các nguồn lực xã hội hóa đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sinh hoạt của nhân dân, phấn đấu 100% khu dân cư có Nhà văn hóa; 100% xã đạt tiêu chí nông thôn mới có Nhà văn hóa và khu thể thao. Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị các trạm y tế cơ sở phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

3. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển

Đẩy mạnh thực hiện các cơ chế, chính sách tạo vốn cho đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tiếp tục rà soát quy hoạch sử dụng đất, tạo quỹ đất để đấu giá quyên sử dụng đât, giao đất thu tiền sử dụng đất và quỹ đất tái định cư trên địa bàn. Thực hiện lồng ghép các nguần vốn của các Chương trình quốc gia, dự án hỗ trợ của quốc tế, tăng cường huy động vốn đầu tư từ doanh nghiệp ngoài Nhà nước và vốn đầu tư trong dân cư; đa dạng hóa các hình thức đầu tư; nâng cao hiệu quả đầu tư, chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư từ ngân sách Nhà nước. Kiên quyết thu hồi diện tích đất không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả để có kế hoạch sử dụng hợp lý hơn.

Quản lý tốt các nguồn thu, coi trọng việc nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu ngân sách, chống thất thu. Điều hành chi ngân sách chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và tuyên truyền chế độ, chính sách, pháp luật về thuế; đẩy mạnh thu thuế nợ đọng.

Tập trung chỉ đạo cải thiện môi trường kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư nhất là trong công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triến gắn với đổi mới, sắp xếp và nâng cao hiệu quả kinh doanh, đồng thời tăng cường quản lý đảm bảo sử dụng hiệu quả tài nguyên, lao động. Phát triển kinh tế tập thể với nhiều hình thức đa dạng mà nòng cốt là hợp tác xã; xây dựng các mô hình liên kết kinh tế tập thể và tổ hợp tác; tạo điều kiện cho các Hợp tác xã tham gia quản lý dịch vụ công. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể.

4. Phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn vói giải quyết tốt vấn đề việc làm; tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí, xây dựng con người mới phát triển toàn diện. Đổi mới phương pháp dạy và học, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình và xã hội trong công tác giáo dục học sinh.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đủ về số lượng, giỏi về chuyên môn, đảm bảo về phẩm chất đạo đức, tâm huyết với nghề nghiệp. Tập trung huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp, tiếp tục duy trì kết quả phổ cập giáo dục ở các cấp học, hoàn thành phổ cập giáo dục bậc trung học, thực hiện việc phân luồng sau trung học cơ sở. Tăng cường quản lý về chất lượng giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục, đào tạo.

Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, tiếp tục phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng.

Tập trung lãnh đạo phát triến nguồn nhân lực có chất lượng trên địa bàn thành phố. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học và công nghệ, lao động kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triên kinh tế - xã hội và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, dạy nghề, tư vấn lao động; tăng cường hoạt động xúc tiến giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động; triển khai có hiệu quả các đề án hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm cho người lao động. Thúc đẩy chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động từ ngành nông, lâm nghiệp sang ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách lao động và đóng các loại bảo hiểm cho người lao động.

Tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá các ngành kinh tế. Tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. Khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới công nghệ và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến. Nâng cao hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng các đề tài, đẩy mạnh hoạt động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất. Phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thanh tra KH&CN trên địa bàn, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, góp phần bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Chú trọng hoạt động sở hữu trí tuệ. Tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến kỹ thuật cho nông dân.

5.Chăm lo phát triển văn hóa, thể thao, thông tin - truyền thông; chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm nghèo nhanh và bền vũng, bảo đảm an sinh xã hội

Đổi mới và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trọng tâm là phong trào xây dựng gia đình, xóm, tổ dân phố, cơ quan, trường học văn hóa. Tiếp tục xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ, hội. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng. Phấn đấu 50% người dân tham gia vào các hoạt động văn hóa, thể thao, trong đó trên 30% dân số tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên. Chú trọng công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với dịch vụ văn hoá, đảm bảo hoạt động đúng theo quy định của pháp luật. Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin truyền thông; các chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Chú trọng y tế dự phòng; chủ động phòng chống, không để phát sinh dịch lớn. Triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế, BHYT toàn dân. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để kiểm soát tình trạng sinh con thứ 3 trở lên và giảm mất cân bằng giới tính khi sinh. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác y tế. Quan tâm thu hút đào tạo đội ngũ bác sĩ giỏi, chuyên sâu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về y, dược, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai có hiệu quả mô hình các giải pháp can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình.

 Đây mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo; chú trọng nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả; nâng cao chất lượng giảm nghèo và giảm nghèo bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường giám sát, quản lý các nguồn vốn hỗ trợ hộ nghèo nhằm đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác giảm nghèo.

Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số... Tổ chức tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện, các phong trào đền ơn, đáp nghĩa. Giáo dục nâng cao nhận thức và thực hiện bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

Tiếp tục xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống các biểu hiện cục bộ, gây chia rẽ bè phái mất đoàn kết giữa các dân tộc; phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số. Quan tâm hướng dẫn các hoạt động tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật.

6. Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội

Tiếp tục xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương và công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.

Tuyên truyền, giáo dục ý thức quốc phòng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tập trung nâng cao sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang thành phố: Lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở, xây dựng lực lượng dự bị động viên, củng cố, phát triển lực lượng dân quân tự vệ đúng luật; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ. Thường xuyên bổ sung hoàn chỉnh các phương án tác chiến. Làm tốt công tác giáo dục quốc phòng, tuyển sinh, tuyển quân hàng năm.

Chủ động dự báo tình hình, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn thành phố. Tập trung lãnh đạo công tác phòng, chống tội phạm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong xã hội, nhất là công tác quản lý cư trú, quản lý các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; vận động, thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn trong nhân dân; đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống cháy, nổ; tích cực tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2012 - 2020” củng cố, duy trì hoạt động của lực lựợng an ninh cơ sở, cụm an ninh liên hoàn, các câu lạc bộ trong giữ gìn an ninh trật tự. Lãnh đạo công tác xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020; nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự; đổi mới thủ tục tranh tụng tại phiên tòa. Duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ hòa giải cơ sở. Tăng cường công tác phô biến giáo dục pháp luật góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân kết hợp với trợ giúp pháp lý lưu động. Tích cực triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh các hoạt động thanh tra kinh tế - xã hội, thanh tra trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng về công khai, minh bạch và các chế độ, định mức, tiêu chuân, chính sách... Chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn thư, khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền.

7. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến của toàn Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tảng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; đối mới nội dung, phưong thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thế

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trở thành nền nếp thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, MTTQ và các đoàn thể gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, tạo chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương, nhất là trong cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu đơn vị, địa phương; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần xây dựng nền tảng văn hóa, đời sống tinh thần xã hội lành mạnh. Chú trọng phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Đổi mới, nâng cao chất lượng quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết theo hướng thiết thực, phù hợp với từng loại đối tượng; cụ thể hóa việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát với tình hình thực tiễn. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, phương pháp tư duy khoa học cho cán bộ, đảng viên.

Đổi mới nội dung và phương pháp tuyên truyền, hướng mạnh về cơ sở, đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng của cán bộ, đảng viên. Chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo diễn biến tình hình, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để định hướng dư luận xã hội; ngăn chặn các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; chủ động đấu tranh với các âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình", các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng.

Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện đồng bộ tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở theo Kết luận Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ưong Đảng khoá XI. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cải tiến nội dung, hình thức sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế chất vấn và trả lời chất vấn, thường xuyên tự phê bình và phê bình. Làm tốt công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên hằng năm, đảm bảo theo quy định.

Thực hiện trẻ hóa và tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ; xét tuyển, tuyển dụng công chức, viên chức; đẩy mạnh luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; thực hiện việc điều động, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đảm bảo đúng quy trình, quy định. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị. Quan tâm công tác tạo nguồn phát triển đảng viên; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chú trọng nắm và giải quyết tốt vấn đề chính trị hiện nay.

Mở rộng phạm vi, đối tượng được kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; coi trọng giám sát thường xuyên, kịp thời cảnh báo ngăn ngừa những khả năng xảy ra vi phạm, khuyết điểm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên về chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, về chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng công tác dân vận của Đảng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực; thường xuyên phối hợp giữa các lực lượng làm công tác dân vận. Tăng cường nắm tình hình nhân dân. Quan tâm củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác vận động quần chúng. Xây dựng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”, phát huy hiệu quả mô hình "Tổ dân vận" trên địa bàn thành phố.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, bảo đảm thực hiện tốt chức năng “quyết định” và “giám sát”. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, hoạt động chất vấn, tiếp xúc cử tri, tăng cường hoạt động giám sát. Đa dạng hóa các hình thứp lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo các chương trình, dự án, đề án trước khi trình HĐND. Lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Quan tâm công tác bồi dưỡng nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND, nhất là kỹ năng tham gia thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền từ thành phố đến cơ sở. Tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực như quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, tài chính ngân sách, thực hiện các chính sách xã hội,... Tổ chức triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của cấp ủy, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng chương trình kế hoạch, đề án có trọng tâm, trọng điểm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận "một cửa", "một cửa liên thông" trong giải quyết các thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, giám sát chặt chẽ và tổ chức kiểm tra thường xuyên tại các cơ quan đơn vị, gắn kiểm tra với thanh tra công vụ. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND thành phố theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒA BÌNH - TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: 104/GP-STTTT, cấp ngày: (10/9/2015) - Chịu trách nhiệm chính:  Nguyễn Thế Dũng Phó Chủ tịch UBND TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.856.473) - Fax : (02183.852.258)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình (http://ubndtp.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này. 
orjinal cialis