vvvvvvvvvv

 • Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

Hình ảnh hoạt động

TP-Hoabinh

Liên kết Website

Lịch

Tháng 8 2020
CTTTTTT
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Chức năng nhiệm vụ


 

 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đài truyền thanh - truyền hình Thành phố Hòa Bình.

 • Là cơ quan ngôn luận của Đảng, Chính quyền Thành phố Hoà Bình, chịu sự quản lý nhà nước của UBND Thành phố và quản lý chuyên môn nghiệp vụ của Đài Phát thanh Truyền hình Tỉnh Hoà Bình.
 • Tuyên truyền các hoạt động kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng ở Thành phố, các chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước tới nhân dân. Chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về công tác tuyên truyền trên địa bàn.
 • Làm chương trình thời sự địa phương, truyền đạt nội dung các Chỉ thị, nghị quyết của Thị uỷ, UBND Thành phốđến cơ sở.
 • Tiếp âm Đài tiếng nói Việt Nam, Đài phát thanh Tỉnh trên hệ thống phát thanh FM và hệ thống loa truyền thanh và loa không dây.
 • Duy trì, quản lý hệ thống phương tiện để bảo đảm điều kiện phục vụ công tác tuyên truyền.
 • Bám sát nhiệm vụ chính trị ở địa phương để duy trì 7 chương trình phát thanh truyền thanh và xây dựng 3 trang tin truyền hình mỗi tuần.
 • Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, kỹ thuật viên, nâng cao trình độ quản lý chuyên môn, quản lý lao động.
 • Báo cáo định kỳ tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất chuyên đề với UBND Thành phố, Đài Phát thanh- Truyền hình Tỉnh Hoà Bình.
 • Có trách nhiệm duy trì, quản lý trạm tiếp phát lại truyền hình, đáp ứng nhu cầu xem truyền hình của nhân dân vùng lõm trên địa bàn.
 • Quản lý kinh phí, tài sản, công chức theo quy định của Nhà nước.


Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và đào tạo Thành phố Hoà Bình

I. Vị trí và chức năng

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Hoà Bình, có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và cụng tác của UBND thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hoà Bình.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình UBND thành phố Hoà Bình:

a) Dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của UBND tỉnh về hoạt động giáo dục trên địa bàn thành phố;

b) Dự thảo quyết định, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố;

c) Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở, trường tiểu học, cơ sở giáo dục mầm non và Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn thành phố theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hoà Bình;

d) Dự thảo các quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các các cơ sở giáo dục cụng lập, gồm: trường trung học cơ sở, trường tiểu học, cơ sở giáo dục mầm non; cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường, các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc quyền quản lý của UBND thành phố theo quy định của pháp luật.

2. Hướng dẫn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về xó hội húa giáo dục; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn thành phố; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục; chỉ đạo và tổ chức thực hiện cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục trên địa bàn thành phố; thực hiện mục tiêu, chương trình nội dung, kế hoạch, chuyên mụn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục; cụng tác tuyển sinh, thi cử, xột duyệt, cấp phát văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố.

3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các ngành học, cấp học trong phạm vi quản lý của thành phố sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học cụng nghệ tiên tiến trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương.

5. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiện cụng tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố; xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn thành phố.

6. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố xây dựng kế hoạch biên chế; tổng hợp biên chế của các cơ sở giáo dục cụng lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

7. Giúp UBND thành phố hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, tài chính các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập theo phân cấp của UBND tỉnh và quy định của pháp luật.

8. Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự toán và phân bổ ngân sách giáo dục, dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm về giáo dục của thành phố theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Tài chính tỉnh Hoà Bình.

9. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền việc thực hiện chính sách, pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án và các quy định của cấp có thẩm quyền trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cụng dân về lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

10. Quản lý biên chế, thực hiện tuyển dụng, hợp đồng làm việc, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và uỷ quyền của UBND thành phố.

11. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và uỷ quyền của UBND thành phố. 

12. Thực hiện cụng tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hoà Bình.

13. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND thành phố giao và theo quy định của pháp luật.

 


Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng kinh tế Thành phố Hoà Bình

I. Vị trí và Chức năng: 

 Phòng Kinh tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Hoà Bình, tham mưu giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công thương; nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông - lâm - ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề, ở nông thôn và công tác dân tộc. 

Phòng Kinh tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Ban Dân tộc và tôn giáo tỉnh Hoà Bình.

II. Nhiệm vụ và Quyền hạn

1. Trình UBND thành phố ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về phát triển công thương; nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn; vấn đề dân tộc trên địa bàn thành viên; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Trình Chủ tịch UBND thành phố dự thảo các văn bản về lĩnh vực công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, vấn đề dân tộc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dôc pháp luật về lĩnh vực công thương; nông - lâm - ngư nghiệp; dân tộc trên địa bàn thành phố.

4. Giỳp UBND thành phố hướng dẫn chuyên ngành đối với các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn thuộc lĩnh vực quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức thực hiện công tác ứng dông tiến bộ khoa học công nghệ, phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và nông - lâm - ngư - nghiệp; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phôc vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ.

6. Tổ chức bảo vệ đê điều, các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ; công trình nuôi trồng thuỷ sản; công trình cấp, thoát nước nông thôn; công trình phòng, chống lở, lụt, bão; quản lý mạng lưới thuỷ nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật; công tác phòng chống, khắc phôc hậu quả thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

7. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với UBND các Phường, Xã trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực công thương, nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn; về thực hiện các biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, bảo vệ rừng, trồng rừng và khai thác lâm sản; chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản; phát triển ngành, nghề, làng nghề nông thôn.

8. Đầu mối phối hợp tổ chức và hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến phát triển nông thôn; tổng hợp tình hình, báo cáo UBND thành phố việc xây dựng và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố về các lĩnh vực: phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế hợp tác, hợp tác xó nông nghiệp; phát triển ngành, nghề, làng nghề nông thôn; khai thác và sử dông nước sạch nông thôn; chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản.

9. Thống kê diễn biến đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, diễn biến rừng; tổ chức thực hiện các biện pháp canh tác phù hợp để khai thác và sử dông hợp lý tài nguyên đất, nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.

10. Quản lý các hoạt động dịch vụ phôc vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản; vật tư nông lâm nghiệp, phân bón và thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn thành phố.

11. Tổ chức thực hiện công tác và hướng dẫn chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân đầu tư phát triển công nghiệp, mở rộng sản xuất - kinh doanh; tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở sản xuất - kinh doanh thuộc lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp và thương mai, khoa học và công nghệ.

12. Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra và thanh tra việc thi hành pháp luật; tham mưu cho UBND thành phố giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về các lĩnh vực công thương, nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn, các vấn đề về dân tộc theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão; tìm kiếm cứu nạn; các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng của thành phố theo quy định; đề xuất phương án, biện pháp và tham gia chỉ đạo việc phòng, chống và khắc phôc hậu quả thiên tai về lở, lụt, bão, sạt, lở, hạn hán, úng ngập và dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản trên địa bàn thành phố.

14. Giúp UBND thành phố trong việc tổ chức thực hiện các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội đối với đồng bào dân tộc trên địa bàn thành phố; công tác định canh, định cư và kinh tế mới đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

15. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách và vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và các quy định của pháp luật.

16. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao về các lĩnh vực công thương, nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn, các vấn đề về dân tộc theo quy định của UBND thành phố và các Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc và tôn giáo tỉnh Hoà Bình.

17. Quản lý biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đói ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưìng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND thành phố.

18. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thành phố.

19. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật. 


Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hòa Bình

I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Hoà Bình, tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và Xã hội; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của UBND thành phố và theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố Hoà Bình; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hoà Bình.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Trình UBND thành phố ban hành các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; cải cách hành chính, xã hội hoá thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Trình Chủ tịch UBND thành phố dự thảo các văn bản về lĩnh vực lao động, người có công và Xã hội thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân UBND thành phố.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình về lĩnh vực lao động, người có công và Xã hội trờn địa bàn thành phố sau khi được phờ duyệt; thụng tin, tuyờn truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và Xã hội được giao.

4. giúp UBND thành phố quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động, người có công và Xã hội theo quy định của pháp luật.

5. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các cơ sở bảo trợ Xã hội, dạy nghề, giới thiệu việc làm, cơ sở giáo dục lao động Xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa thành phố theo phân cấp, uỷ quyền.

6. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm, các cụng trình ghi cụng liệt sỹ.

7. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với UBND các phường, xã trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực lao động, người có công và Xã hội.

8. Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công và các đối tượng chính sách Xã hội.

9. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách về lao động, người có công và Xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí trong hoạt động lao động, người có công và Xã hội theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thành phố.

10. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và Xã hội.

11. Thực hiện chế độ thụng tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND thành phố và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hoà Bình.

12. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đói ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp, uỷ quyền của UBND thành phố.

13. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thành phố.

14. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao và theo quy định của pháp luật.


 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Dân tộc thành phố Hòa Bình

 

I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

1.Phòng Dân tộc là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

2. Phòng Dân tộc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiếm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Dân tộc hoặc Phòng Dân tộc trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với những tỉnh không đủ tiêu chí thành lập Ban Dân tộc).

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Chủ trì xây dựng và trình Ủy ban nhân dân Thành phố:

a. Dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch, đề án dài hạn, 05 năm và hàng năm, chính sách, chương trình, dự án thuộc lĩnh vực công tác dân tộc; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực công tác dân tộc;

b. Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về công tác dân tộc trên địa bàn.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; công tác định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiếu số; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc; chủ trì, phối hợp vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

3. Tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án, đề án, mô hình thí điểm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ ổn định cuộc sống đối với đồng bào dân tộc thiểu số; theo dõi, tổng hợp, sơ kết, tổng kết và đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc; tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp thích hợp để giải quyết các vấn đề xóa đói, giảm nghèo, định canh, định cư, di cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các vấn đề dân tộc khác trên địa bàn Thành phố.

4. Tổ chức tiếp đón, thăm hỏi, giải quyết các nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiêu số theo chế độ chính sách và quy định của pháp luật; định kỳ tham mưu tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số của Thành phố theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; lựa chọn đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thế và cá nhân tiêu biểu ở vùng dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh, trật tự và gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

5. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc theo chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

6. Kiểm tra việc thực hiện chính sách, chương trình, dự án và các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố.

7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ về công tác dân tộc trên địa bàn Thành phố và nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Dân tộc hoặc Phòng Dân tộc thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (ở những tỉnh không đủ tiêu chí thành lập Ban Dân tộc).

8. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưõng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng Dân tộc theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố.

9. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bố theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Thành phố giao.

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CƠ CHẾ

1. Phòng Dân tộc có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và các công chức chuyên môn, nghiệp vụ

- Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng.

- Các Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật. Việc điều động, luân chuyên, cho từ chức, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của địa phương.

- Biên chế công chức của Phòng Dân tộc được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và năm trong tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tố chức hành chính của Thành phố được cấp có thấm quyền giao.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Phòng Dân tộc xây dựng kế hoạch biên chế công chức theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao./


 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Nội vụ thành phố Hoà Bình

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG.

1. Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Hoà Bình tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức Phường, Xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng.

  2. Phòng Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố Hoà Bình, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ tỉnh Hoà Bình.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN.

1. Trình UBND thành phố các văn bản hướng dẫn về công tác nội vụ trên địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

2. Trình UBND thành phố ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

4. Về tổ chức, bộ máy:

- Tham mưu giúp UBND thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố theo hướng dẫn của UBND tỉnh;

- Trình UBND thành phố quyết định hoặc để UBND thành phố trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Hoà Bình;

- Xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức sự nghiệp thuộc UBND thành phố trình cấp có thẩm quyền quyết định;

- Tham mưu giúp Chủ tịch UBND thành phố quyết định thành lập, giải thể, sáp nhập các tổ chức phối hợp liên ngành thành phố Hoà Bình theo quy định của pháp luật.

5. Về quản lý và sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp:

- Tham mưu giúp Chủ tịch UBND thành phố phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp hàng năm;

- Giúp UBND thành phố hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp;

- Giúp UBND thành phố tổng hợp chung việc thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp thuộc UBND thành phố và UBND các Phường, Xã.

6. Về công tác xây dựng chính quyền:

- Giúp UBND thành phố và các cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo phân công của UBND thành phố Hoà Bình và hướng dẫn của UBND tỉnh Hoà Bình;

- Thực hiện các thủ tục trình Chủ tịch UBND thành phố phê chuẩn các chức danh lãnh đạo của UBND các Phường, Xã; giúp UBND thành phố trình UBND tỉnh phê chuẩn các chức danh bầu cử theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu, giúp UBND thành phố xây dựng đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn thành phố để UBND thành phố trình HĐND thành phố Hoà Bình thông qua trước khi trình cấp trên xem xét quyết định. Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của thành phố;

- Giúp UBND thành phố trong việc hướng dẫn thành lập, giải thể, sáp nhập và kiểm tra, tổng hợp báo cáo về hoạt động của thôn, Xãm, tổ dân phố trên địa bàn thành phố theo quy định; bồi dưỡng công tác cho Trưởng Thôn, Xãm, Phó Trưởng Thôn, Xãm, Tổ Trưởng, Tổ Phó Tổ dân phố.

7. Giúp UBND thành phố trong việc hướng dẫn, kiểm tra tổng hợp báo cáo việc thực hiện Pháp luật về dân chủ cơ sở đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, các Phường, Xã trên địa bàn thành phố Hoà Bình.

8. Về cán bộ, công chức, viên chức:

- Tham mưu giúp UBND thành phố trong việc tuyển dụng, sử dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá; thực hiện chính sách, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức;

- Thực hiện việc tuyển dụng, quản lý công chức Phường, Xã và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách Phường, Xã theo phân cấp.

9. Về Cải cách hành chính:

- Giúp UBND thành phố triển khai, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và UBND các Phường, Xã thực hiện công tác cải cách hành chính ở địa phương;

- Tham mưu, giúp UBND thành phố về chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn thành phố; 

- Tổng hợp công tác cải cách hành chính ở địa phương báo cáo UBND thành phố và UBND tỉnh.

10. Giúp UBND thành phố thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn thành phố.

11. Về công tác văn thư, lưu trữ: 

- Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố chấp hành chế độ, quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ;

- Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về thu thập, bảo vệ, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố và Lưu trữ thành phố.

12. Về công tác tôn giáo: 

        - Giúp UBND thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn thành phố;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn thành phố theo phân cấp của UBND tỉnh và quy định của pháp luật. 

13. Về công tác thi đua, khen thưởng: 

- Tham mưu, đề xuất với UBND thành phố tổ chức các phong trào thi đua và triển khai thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước trên địa bàn thành phố; làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố;

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

14. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về công tác nội vụ theo thẩm quyền.

15. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố và Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hoà Bình về tình hình, kết quả triển khai công tác nội vụ trên địa bàn thành phố.

16. Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về công tác nội vụ trên địa bàn thành phố.

17. Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng Nội vụ thành phố theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND thành phố.

18. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND thành phố.

19. Giúp UBND thành phố quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các Phường, Xã về công tác nội vụ và các lĩnh vực công tác khác được giao trên cơ sở quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ tỉnh.

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của UBND thành phố.

II. TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

1.Tổ chức: 

Phòng Nội vụ thành phố bao gồm:

+ Trưởng Phòng;

+ Phó Trưởng Phòng; 

+ Cán bộ, công chức. 

- Trưởng phòng Nội vụ thành phố chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Phòng. 

- Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dâi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng. 

- Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch UNND thành phố quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Biên chế: 

Biên chế của Phòng Nội vụ do Chủ tịch UBND thành phố quyết định trong tổng biên chế hành chính của thành phố.

 


Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố Hòa Bình

I. Vị trí và chức năng 

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hoà Bình, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản, kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác Xã, phường, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật.

Việc thực hiện chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác Xã, phường, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân của Phòng Tài chính - Kế hoạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ hướng dẫn.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và cụng tác của Uỷ ban nhân dân thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực tài chính của Sở Tài chính.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn 

Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về lĩnh vực tài chính và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Trình Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính; chương trình, biện pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tài chính thuộc trách nhiệm quản lý của Phòng.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình đó được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài chính trên địa bàn.

3. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc thành phố, Uỷ ban nhân dân Xã, phường, phường xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng trình Uỷ ban nhân dân thành phố dự toán ngân sách thành phố theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

4. Lập dự toán thu ngân sách nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách thành phố và tổng hợp dự toán ngân sách Xã, phường, phường, phương án phân bổ ngân sách thành phố trình Uỷ ban nhân dân thành phố; lập dự toán ngân sách điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để trình Uỷ ban nhân dân thành phố; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đó được quyết định.

5. Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ kế toán của chính quyền Xã, phường, phường, tài chính hợp tác Xã, phường, tài chính kinh tế tập thể và các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp của nhà nước thuộc thành phố.

6. Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc quản lý cụng tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

7. Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư do thành phố quản lý; thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách Xã, phường, phường; lập quyết toán thu, chi ngân sách thành phố; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố và quyết toán thu, chi ngân sách thành phố (bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách thành phố và quyết toán thu, chi ngân sách Xã, phường, phường) báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn.

Tổ chức thẩm tra, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt quyết toán đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách thành phố quản lý.

8. Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố quản lý theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu huỷ tài sản nhà nước.

9. Quản lý nguồn kinh phí được uỷ quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

10. Quản lý giá theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn.

11. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý tài chính và chuyờn mụn nghiệp vụ được giao.

12. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tài chính, ngân sách, giá thị trường với Uỷ ban nhân dân thành phố và Sở Tài chính.

13. Chủ trỡ phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra việc thi hành pháp luật tài chính; giúp Uỷ ban nhân dân thành phố giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài chính theo quy định của pháp luật.

14. Quản lý cán bộ, cụng chức và tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân thành phố.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính theo phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật.

III. Tổ chức và biên chế 

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch có Trưởng phòng và khụng quá 03 Phú Trưởng phòng.

a) Trưởng phòng là người đứng đầu Phòng, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng.

b) Các Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được Trưởng phòng phân cụng; khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phú Trưởng phòng được Trưởng phòng uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng.

c) Trong số các lónh đạo Phòng (Trưởng phòng và các Phú Trưởng phòng) phải có ớt nhất 01 người được phân công chuyên trách quản lý, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính.

d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phú Trưởng phòng do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành;

Việc điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Trưởng phòng phòng, Phú Trưởng phòng được thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Biên chế hành chính của Phòng Tài chính - Kế hoạch do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định trong tổng số biên chế hành chính của thành phố được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao.


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HOÀ BÌNH

 I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG.

1. Phòng Tài nguyờn và Mụi trường là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Hoà Bình, có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường.

2. Phòng Tài nguyờn và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và cụng tác của UBND thành phố, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN.

1. Trình UBND thành phố ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý tài nguyờn và mụi trường; kiểm tra việc thực hiện sau khi UBND thành phố ban hành.

2. Tham mưu giúp UBND thành phố lập quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các phường, xã.

3. Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND thành phố.

4. Theo dừi biến động về đất đai; cập nhật, chỉnh lý các tài liệu và bản đồ về đất đai; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thống kê, kiểm kê, đăng ký đất đai đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường ở các phường, xã; thực hiện việc lập và quản lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai của thành phố.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã xác định giá các loại đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của địa phương báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình cơ quan có thẩm quyền quyết định làm cơ sở thực hiện cụng tác giao đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của UBND thành phố về bảo vệ tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản.

7. Tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra thực hiện cam kết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn; lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ; đề xuất các giải pháp xử lý ụ nhiễm mụi trường làng nghề, các cụm công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn; thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước và môi trường trên địa bàn; hướng dẫn UBND các phường, xã quy định về hoạt động và tạo điều kiện để tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường hoạt động có hiệu quả.

8. Thực hiện kiểm tra và tham gia thanh tra, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo phân công của UBND thành phố.

9. giúp UBND thành phố quản lý nhà nước đối với tổ chức, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

10. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về tài nguyên và môi trường và các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

11. Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực cụng tác được giao với UBND thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường.

12. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường các phường, xã.

13. Quản lý tổ chức bộ máy, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đói ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND thành phố.

14. Quản lý tài ínhnh, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND thành phố.

15. Tổ chức thực hiện các dịch công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại địa phương theo quy định của pháp luật.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật.


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA THANH TRA THÀNH PHỐ HOÀ BÌNH

1. Thanh tra thành phố Hoà Bình là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hoµ B×nh có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thành phố Hoà Bình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

2. Thanh tra thành phố có con dấu riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân thành phố Hoà Bình mà trực tiếp là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hoà Bình, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về công tác, chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn 

Thanh tra thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Trình Uỷ ban nhân dân thành phố Hoà Bình ban hành quyết định, chỉ thị về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hoà Bình chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và các chương trình, kế hoạch khác theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch sau khi được Uỷ ban nhân dân thành phố Hoà Bình hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hoà Bình phê duyệt.

4. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

5. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường, xã, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hoà Bình trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

6. Chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho các Ban Thanh tra nhân dân xã, phường.

7. Về Thanh tra:

a) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân xã, phường, của cơ quan, đơn vị thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hoà Bình;

b) Thanh tra vụ việc có liên quan đến trách nhiệm của nhiều Uỷ ban nhân dân xã, phường, nhiều cơ quan, đơn vị thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hoà Bình;

c) Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hoà Bình giao;

d) Theo dâi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra thành phố và của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hoà Bình.

8. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:

a) Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân xã, phường và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân thành phố Hoà Bình thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

b) Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân thành phố Hoà Bình trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị các biện pháp tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hoà Bình;

c) Xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hoà Bình khi được giao;

d) Xem xét, kết luận nội dung tố cáo mà Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hoà Bình đã giải quyết nhưng có vi pháp luật; trong trường hợp kết luận việc giải quyết có vi phạm pháp luật thì kiến nghị người đã giải quyết xem xét, giải quyết lại theo quy định;

đ) Theo dâi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hoà Bình.

9. Về phòng, chống tham nhũng:

a) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Uỷ ban nhân dân xã, phường và các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân thành phố Hoà Bình;

b) Phối hợp với cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận, quyết định của mình trong quá trình thanh tra vụ việc tham nhũng;

c) Quản lý bản kê khai tài sản, thu nhập; tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

d) Kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

10. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được thực hiện quyền hạn của Thanh tra thành phố theo quy định của pháp luật; được yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

11. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra thành phố.

12. Tổng hợp, thông tin, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của Uỷ ban nhân dân thành phố Hoà Bình và Thanh tra tỉnh.

13. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra thành phố theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân thành phố Hoà Bình.

14. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân thành phố Hoà Bình.

15. Thực hiện nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân thành phố Hoà Bình giao và theo quy định của pháp luật.

III. Tổ chức và biên chế 

1. Thanh tra thành phố có Chánh Thanh tra và không quá 02 Phó Chánh Thanh tra.

a) Chánh Thanh tra thành phố là người đứng đầu cơ quan Thanh tra thành phố, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hoà Bình và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thanh tra thành phố.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh Thanh tra thành phố do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hoà Bình quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra tỉnh.

b) Phó Chánh Thanh tra thành phố là người giúp Chánh Thanh tra thành phố và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra thành phố và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh Thanh tra thành phố do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hoà Bình quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và theo đề nghị của Chánh Thanh tra thành phố.

c) Việc khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với Chánh Thanh tra và Phó Chánh Thanh tra thành phố thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Biên chế hành chính của Thanh tra thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố Hoà Bình quyết định trong tổng biên chế hành chính của thành phố được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao.

Căn cứ vào quy định về định mức biên chế, khối lượng công việc và tính chất đặc thù, phức tạp của công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, Uỷ ban nhân dân thành phố Hoà Bình bố trí biên chế cho Thanh tra thành phố đảm bảo đủ lực lượng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.


 

Tổ chức và hoạt động của Đội Trật tự đô thị thành phố Hoà Bình

Chương I Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

Điều 1. Vị trí, chức năng.

1. Đội Trật tự đô thị là đơn vị trực thuộc UBND thành phố Hoà Bình, thực hiện chức năng kiểm tra, phát hiện hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, vật liệu xây dựng nhà ở, công sở, môi trường và công tác vệ sinh đô thị, trật tự an toàn giao thông trên phạm vi thành phố để báo cáo các cơ quan chức năng và UBND thành phố Hoà Bình xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Đội Trật tự đô thị chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp toàn diện của UBND thành phố đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Nhiệm vụ.

1. Giúp UBND thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của nhà nước trên các lĩnh vực quản lý đô thị.

2. Kiểm tra, phát hiện, lập biên bản đề nghị xử lý vi phạm hành chính đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực sau:

- Vi phạm các quy định về quản lý công trình hạ tầng cơ sở, vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, lấn chiếm vỉa hè gây cản trở giao thông.

- Quản lý trật tự xây dựng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Các vi phạm trong quản lý và sử dụng công trình hạ tầng cơ sở, các công trình công cộng, quản lý, sử dụng nhà ở.

- Các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, sử dụng đất đai không đúng mục đích, chuyển dịch mốc giới, lấn chiếm đất công.

- Các vi phạm trong hoạt động:

+ Quy hoạch, cải tạo, sửa chữa, xây dựng các công trình mới, các quy định của nhà nước về quản lý xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đá, không gian kiến trúc.

+ Hành lang an toàn giao thông, đê điều, vi phạm các quy định về bảo vệ các công trình quốc phòng, an ninh khu di tích lịch sử văn hoá.

+ Bảo vệ vệ sinh môi trường, cây xanh, cảnh quan đô thị.

3. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực được giao với UBND thành phố Hoà Bình và với các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố Hoà Bình giao. 

Điều 3. Quyền hạn.

1. Lập biên bản để đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt hành chính những hành vi vi phạm trên các lĩnh vực thuộc chức năng của Đội.

2. Việc xử phạt hành chính thuộc lĩnh vực chuyên ngành phải đảm bảo đúng thủ tục, nguyên tắc theo quy định của pháp luật. Các trường hợp vượt quá thẩm quyền phải báo cáo UBND thành phố Hoà Bình và ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.

3. Chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã, lực lượng bảo vệ pháp luật và các ngành liên quan tổ chức thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

4. Kiến nghị với cơ quan chức năng có thẩm quyền tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước nhằm hạn chế và ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Chương II Tổ chức bộ máy, biên chế, lề lối làm việc 

Điều 4. Tổ chức bộ máy, biên chế và cơ chế tài chính.

1. Đội Trật tự đô thị thành phố Hoà Bình có Đội trưởng, các Phó Đội Trưởng và viên chức chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông, địa chính, xây dựng, môi trường. Các chức danh Đội trưởng, Phó Đội Trưởng do Chủ tịch UBND thành phố Hoà Bình bổ nhiệm, miễm nhiệm theo quy trình về công tác cán bộ hiện hành.

2. Biên chế của Đội Trật tự đô thị thành phố trong tổng biên chế sự nghiệp của UBND thành phố được UBND tỉnh giao hàng năm.

3. Cơ chế tài chính thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ; các nguồn thu của Đội được nộp vào ngân sách Nhà nước; kinh phí hoạt động của Đội do ngân sách của UBND thành phố đảm bảo.

Điều 5. Đội trưởng, Phó Đội Trưởng, viên chức Đội Trật tự đô thị.

1. Đội trưởng: Chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ Đội.

2. Phó Đội Trưởng: Giúp Đội Trưởng chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Đội Trưởng về nhiệm vụ được phân công. Khi Đội Trưởng vắng mặt, một Phó Đội Trưởng được Đội Trưởng uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của đơn vị. 

3. Viên chức: Thực hiện theo Pháp lệnh cán bộ, công chức (sửa đổi) năm 2003 và chịu sự phân công của lãnh đạo đơn vị.  

Chương III Mối Quan hệ công tác

Điều 6. Đối với các cơ quan, đơn vị.

Đội Trật tự đô thị phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc UBND thành phố trong quá trình kiểm tra đối với các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực xây dựng, giao thông, đất đai, đê điều và trong việc phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống các hành vi vị phạm pháp luật.  

Điều 7. Đối với UBND các phường, xã:

- Đội Trật tự đô thị có trách nhiệm phối hợp với UBND các phường, xã trong việc kiểm tra trật tự đô thị trên địa bàn; hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

- Đội Trật tự đô thị thành phố phối hợp với UBND các phường, xã quyết định đình chỉ thi công xây dựng đối với các công trình xây dựng vi phạm thuộc địa bàn quản lý.

- Phối hợp với UBND các phường, xã tổ chức thực hiện cưỡng chế, phá dỡ những công trình xây dựng vi phạm theo quyết định của Chủ tịch UBND thành phố và Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh.

Chương IV Thực hiện quy chế

Điều 8. Mọi cán bộ, viên chức của Đội Trật tự đô thị thành phố Hoà Bình thực hiện nghiêm chỉnh quy chế này.


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ THÀNH PHỐ HOÀ BÌNH

Là cơ quan chuyên môn giúp UBND Thị xã thực hiện chức năng, nhiệm vụ khuyến khích phát triển kinh tế trên địa bàn.

- Triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và ứng dụng công nghệ khoa học vào sản xuất và sinh hoạt đời sống của nhân dân. Thực hiện chương trình, dự án khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công, khuyến thương vào sản xuất trên địa bàn Thị xã Hoà Bình.

- Xây dựng các mô hình trình diễn.

- Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nông, lâm, ngư nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

- Tổ chức tham quan học tập các điển hình tiên tiến trong và ngoài Tỉnh.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn kỹ thuật, kinh tế thị trường cho cán bộ cơ sở.

- Xây dựng các Câu lạc bộ “Khuyến nông – Khuyến lâm” ở các phường, xã, thôn, Xãm.

- Khuyến khích các tổ chức và cá nhân sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và du lịch. Phát triển các hình thức liên kết nhằm mục tiêu phát triển kinh tế trên địa bàn Thị xã Hoà Bình.

- Tư vấn giúp các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình xây dựng các dự án, mô hình phát triển kinh tế trên các lĩnh vực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và du lịch trình hội đồng thẩm định phê duyệt. 

- Dịch vụ thông tin khoa học kỹ thuật và dịch vụ vật tư, giống vật nuôi, cây trồng theo quy định của Nhà nước ban hành.

- Báo cáo định kỳ tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất chuyên đề với UBND Thị xã, Trung tâm khuyến nông, khuyến lâm Tỉnh Hoà Bình.

- Quản lý kinh phí, tài sản, công chức theo quy định của Nhà nước.


 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HOÀ BÌNH

1. Vị trí, chức năng.

 Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn của UBND Thị xã, tham mưu giúp UBND Thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự, chứng thực, hộ tịch, trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở và công tác tư pháp khác. Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực công tác tư pháp theo sự uỷ quyền của UBND thành phố.

Phòng chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp toàn diện của UBND Thị xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tư pháp Tỉnh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn. 

- Trình UBND Thị xã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ và pháp luật, các quy định của nhà nước, của UBND Tỉnh về quản lý công tác tư pháp  trên địa bàn thành phố.

- Thẩm định và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về nội dung thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND thành phố ban hành theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh theo sự chỉ đạo của UBND thành phố và hướng dẫn của Sở Tư pháp.

- Rà soát, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND Thị xã ban hành.

- Giúp UBND Thị xã tự kiểm tra văn bản do UBND thành phố ban hành; hướng dẫn UBND Xã, Phường thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

- Thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND Xã, Phường theo quy định của pháp luật; trình Chủ tịch UBND Thị xã quyết định các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng, trình UBND thành phố kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm ở địa phương; tổ chức thực hiện kế hoạch đó sau khi được phê duyệt.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở xã, phường và ở các cơ quan, đơn vị khác của địa phương theo quy định của pháp luật.

Làm thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở thành phố.

- Thẩm định dự thảo hương ước, quy ước của thôn, làng, bản, cụm dân cư trước khi trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt.

- Tổ chức triển khai thực hiện các quy định về công tác hoà giải trên địa bàn theo sự chỉ đạo của UBND Thị xã và của  Sở Tư pháp; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hoà giải ở địa phương theo hướng dẫn của Sở Tư pháp.

- Giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự ở địa phương theo quy định của pháp luật.  Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động chứng thực của UBND Xã, Phường; thực hiện chứng thực một số việc theo sự uỷ quyền của Chủ tịch UBND thành phố theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc đăng ký và quản lý hộ tịch; quản lý các sổ sách, biểu mẫu về hộ tịch theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tư pháp ở Xã, Phường.

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực được giao với UBND thành phố và với  Sở Tư pháp theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao.


 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VĂN PHÒNG HĐND&UBND THÀNH PHỐ HOÀ BÌNH

1. Vị trí, chức năng. 

 Văn Phòng HĐND và UBND là cơ quan tham mưu, tổng hợp giúp HĐND, Chủ tịch HĐND, giúp UBND và Chủ tịch UBND Thành phố về các lĩnh vực Chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

- Tổ chức phục vụ hoạt động của HĐND, thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND và tham mưu một số công việc do Chủ tịch HĐND Thành phố giao.

- Tổ chức các hoạt động của UBND và Chủ tịch UBND Thành phố trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính nhà nước; giúp Chủ tịch UBND Thành phố tổ chức việc điều hoà, phối hợp hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố.

- Hướng dẫn HĐND và UBND các Xã, Phường trên địa bàn thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của HĐND, UBND, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND Thành phố

- Tham mưu giúp UBND Thành phố quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ.

- Giúp UBND Thành phố chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, trực tiếp phụ trách bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế "Một cửa".

-  Chịu trách nhiệm trước HĐND và UBND Thành phố quản lý công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ, tài liệu của HĐND và UBND Thành phố, công tác hành chính, quản trị. Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND Thành phố

- Giúp HĐND và UBND Thành phố báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của địa phương với Thành uỷ, HĐND và UBND Tỉnh.

- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ về công tác của Văn phòng với HĐND và UBND thành phố.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐND và UBND Thành phố giao.


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG VĂN HÓA & THÔNG TIN THÀNH PHỐ HÒA BÌNH

I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

1. Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Hoà Bình, có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về: Văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, báo chí, xuất bản, chuyển phát, viễn thông và internet; công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin, phát thanh và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch trên địa bàn thành phố.

2. Phòng Văn hoá và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức biên chế và hoạt động của UBND thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hoà Bình.  

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Trình UBND thành phố ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; phát triển thông tin và truyền thông; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính, xã hội hoá trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Trình Chủ tịch UBND thành phố dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND thành phố.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hoá thể dục thể thao và du lịch, về lĩnh vực thông tin và truyền thông; chủ trương xã hội hoá hoạt động văn hoá, thể dục thể thao; chống bạo lực trong gia đình.  

4. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thành phố thực hiện phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phòng trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, khu phố văn hoá, đơn vị văn hoá; bảo vệ các di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh: bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn thành phố.  

5. Giúp UBND thành phố thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của UBND thành phố.

6. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Trung tâm văn hoá, thể thao, các thiết chế văn hoá thông tin cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của phòng trên địa bàn.

7. Giúp UBND thành phố quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật. 

8. Giúp UBND thành phố trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát viễn thông, công nghệ thông tin, Internet, phát thanh. 

9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật. 

10. Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn phường, xã quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

11. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hoá, gia đình thể dục, thể thao và du lịch đối với các chức danh chuyên môn thuộc UBND các phường, xã. 

12. Tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn thành phố thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; quảng cáo; báo chí; xuất bản.

13. Giúp UBND thành phố quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở.

14. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước  và chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

15. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, thông tin và truyền thông với UBND thành phố, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.  

16. Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của phòng về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật, phân công của UBND thành phố.  

17. Quản lý tài chính; tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp, uỷ quyền của UBND thành phố.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND, Chủ tịch UBND thành phố giao theo quy định của pháp luật.

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒA BÌNH - TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: 104/GP-STTTT, cấp ngày: (10/9/2015) - Chịu trách nhiệm chính:  Nguyễn Thế Dũng Phó Chủ tịch UBND TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.856.473) - Fax : (02183.852.258)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình (http://ubndtp.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này. 
orjinal cialis