vvvvvvvvvv

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hình ảnh hoạt động

TP-Hoabinh

Liên kết Website

Lịch

Tháng 9 2020
CTTTTTT
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Chức năng nhiệm vụ

 

QUY ĐỊNH

 

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố Hòa Bình

 

Chương I

 

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ

 

Điều 1. Vị trí, chức năng

 

(Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số: 2359/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông tham mưu cho UBND thành phố Hòa Bình thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

 

1. Về lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Thư viện

 

- Căn cứ chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và kế hoạch công tác của thành phố, Trung tâm chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động ngắn hạn, dài hạn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ sau khi được UBND thành phố Hòa Bình phê duyệt.

 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc sách báo, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật;

 

- Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân;

 

- Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao ở cơ sở;

 

- Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao;

 

- Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống;

 

- Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của tổ chức sự nghiệp;

 

- Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

          - Xây dựng thư viện cấp xã, thư viện, tủ sách cơ sở; tổ chức luân chuyển sách, báo xuống thư viện cấp xã, thư viện, tủ sách cơ sở; xây dựng phong trào đọc sách, báo trong nhân dân; Hướng dẫn nghiệp vụ cho thư viện cấp xã, thư viện do các cơ quan, tổ chức của địa phương thành lập.

 

          - Căn cứ quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới thư viện đã được phê duyệt, chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương để xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn, ngắn hạn của thư viện trình Ủy ban nhân dân cấp huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

 

          2. Về lĩnh vực Truyền thông

 

- Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt và bằng các tiếng dân tộc trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

 

- Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

 

- Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

 

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

 

- Quản lý, vận hành các đài phát lại truyền hình, đài phát sóng phát thanh trên địa bàn theo sự phân công. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh xã, phường trên địa bàn thành phố.

 

3. Quản lý công chức, viên chức, tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật; thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

 

4. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Tổ chức hoạt động thi đua - khen thưởng theo quy định của pháp luật.

 

5. Phối hợp với cơ quan chức năng, tham mưu cho UBND thành phố củng cố, phát triển sự nghiệp văn hóa - thông tin, phát thanh, truyền hình trên địa bàn.

 

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố Hòa Bình giao.

 

Chương II

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

 

(Theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Quyết định số: 2359/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

 

Điều 4. Số lượng người làm việc (Biên chế)

 

- Số lượng người làm việc tại Trung tâm được giao trên cơ sở Đề án xác định vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt và nằm trong tổng biên chế sự nghiệp văn hóa - thông tin và thể thao do UBND thành phố Hòa Bình quyết định giao hàng năm.

 

- Việc quản lý, sử dụng, tuyển dụng, bố trí công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc, vị trí việc làm, cơ cấu, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; thực hiện theo phân cấp của tỉnh và quy định của pháp luật.

 

Điều 5. Cơ chế tài chính

 

(Thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 2 Quyết định số: 2359/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình).

 

Quy trình ISO

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒA BÌNH - TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: 104/GP-STTTT, cấp ngày: (10/9/2015) - Chịu trách nhiệm chính:  Nguyễn Thế Dũng Phó Chủ tịch UBND TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.856.473) - Fax : (02183.852.258)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình (http://ubndtp.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này. 
orjinal cialis