vvvvvvvvvv

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hình ảnh hoạt động

TP-Hoabinh

Liên kết Website

Lịch

Tháng 12 2020
CTTTTTT
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Chức năng nhiệm vụ

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VĂN PHÒNG HĐND&UBND THÀNH PHỐ HOÀ BÌNH

1. Vị trí, chức năng. 

 Văn Phòng HĐND và UBND là cơ quan tham mưu, tổng hợp giúp HĐND, Chủ tịch HĐND, giúp UBND và Chủ tịch UBND Thành phố về các lĩnh vực Chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

- Tổ chức phục vụ hoạt động của HĐND, thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND và tham mưu một số công việc do Chủ tịch HĐND Thành phố giao.

- Tổ chức các hoạt động của UBND và Chủ tịch UBND Thành phố trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính nhà nước; giúp Chủ tịch UBND Thành phố tổ chức việc điều hoà, phối hợp hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố.

- Hướng dẫn HĐND và UBND các Xã, Phường trên địa bàn thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của HĐND, UBND, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND Thành phố

- Tham mưu giúp UBND Thành phố quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ.

- Giúp UBND Thành phố chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, trực tiếp phụ trách bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế "Một cửa".

-  Chịu trách nhiệm trước HĐND và UBND Thành phố quản lý công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ, tài liệu của HĐND và UBND Thành phố, công tác hành chính, quản trị. Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND Thành phố

- Giúp HĐND và UBND Thành phố báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của địa phương với Thành uỷ, HĐND và UBND Tỉnh.

- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ về công tác của Văn phòng với HĐND và UBND thành phố.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐND và UBND Thành phố giao.

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒA BÌNH - TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: 104/GP-STTTT, cấp ngày: (10/9/2015) - Chịu trách nhiệm chính:  Nguyễn Thế Dũng Phó Chủ tịch UBND TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.856.473) - Fax : (02183.852.258)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình (http://ubndtp.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này. 
orjinal cialis