vvvvvvvvvv

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hình ảnh hoạt động

TP-Hoabinh

Liên kết Website

Lịch

Tháng 8 2020
CTTTTTT
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Chức năng nhiệm vụ

 

Tổ chức và hoạt động của Đội Trật tự đô thị thành phố Hoà Bình

Chương I Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

Điều 1. Vị trí, chức năng.

1. Đội Trật tự đô thị là đơn vị trực thuộc UBND thành phố Hoà Bình, thực hiện chức năng kiểm tra, phát hiện hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, vật liệu xây dựng nhà ở, công sở, môi trường và công tác vệ sinh đô thị, trật tự an toàn giao thông trên phạm vi thành phố để báo cáo các cơ quan chức năng và UBND thành phố Hoà Bình xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Đội Trật tự đô thị chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp toàn diện của UBND thành phố đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Nhiệm vụ.

1. Giúp UBND thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của nhà nước trên các lĩnh vực quản lý đô thị.

2. Kiểm tra, phát hiện, lập biên bản đề nghị xử lý vi phạm hành chính đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực sau:

- Vi phạm các quy định về quản lý công trình hạ tầng cơ sở, vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, lấn chiếm vỉa hè gây cản trở giao thông.

- Quản lý trật tự xây dựng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Các vi phạm trong quản lý và sử dụng công trình hạ tầng cơ sở, các công trình công cộng, quản lý, sử dụng nhà ở.

- Các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, sử dụng đất đai không đúng mục đích, chuyển dịch mốc giới, lấn chiếm đất công.

- Các vi phạm trong hoạt động:

+ Quy hoạch, cải tạo, sửa chữa, xây dựng các công trình mới, các quy định của nhà nước về quản lý xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đá, không gian kiến trúc.

+ Hành lang an toàn giao thông, đê điều, vi phạm các quy định về bảo vệ các công trình quốc phòng, an ninh khu di tích lịch sử văn hoá.

+ Bảo vệ vệ sinh môi trường, cây xanh, cảnh quan đô thị.

3. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực được giao với UBND thành phố Hoà Bình và với các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố Hoà Bình giao. 

Điều 3. Quyền hạn.

1. Lập biên bản để đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt hành chính những hành vi vi phạm trên các lĩnh vực thuộc chức năng của Đội.

2. Việc xử phạt hành chính thuộc lĩnh vực chuyên ngành phải đảm bảo đúng thủ tục, nguyên tắc theo quy định của pháp luật. Các trường hợp vượt quá thẩm quyền phải báo cáo UBND thành phố Hoà Bình và ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.

3. Chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã, lực lượng bảo vệ pháp luật và các ngành liên quan tổ chức thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

4. Kiến nghị với cơ quan chức năng có thẩm quyền tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước nhằm hạn chế và ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Chương II Tổ chức bộ máy, biên chế, lề lối làm việc 

Điều 4. Tổ chức bộ máy, biên chế và cơ chế tài chính.

1. Đội Trật tự đô thị thành phố Hoà Bình có Đội trưởng, các Phó Đội Trưởng và viên chức chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông, địa chính, xây dựng, môi trường. Các chức danh Đội trưởng, Phó Đội Trưởng do Chủ tịch UBND thành phố Hoà Bình bổ nhiệm, miễm nhiệm theo quy trình về công tác cán bộ hiện hành.

2. Biên chế của Đội Trật tự đô thị thành phố trong tổng biên chế sự nghiệp của UBND thành phố được UBND tỉnh giao hàng năm.

3. Cơ chế tài chính thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ; các nguồn thu của Đội được nộp vào ngân sách Nhà nước; kinh phí hoạt động của Đội do ngân sách của UBND thành phố đảm bảo.

Điều 5. Đội trưởng, Phó Đội Trưởng, viên chức Đội Trật tự đô thị.

1. Đội trưởng: Chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ Đội.

2. Phó Đội Trưởng: Giúp Đội Trưởng chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Đội Trưởng về nhiệm vụ được phân công. Khi Đội Trưởng vắng mặt, một Phó Đội Trưởng được Đội Trưởng uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của đơn vị. 

3. Viên chức: Thực hiện theo Pháp lệnh cán bộ, công chức (sửa đổi) năm 2003 và chịu sự phân công của lãnh đạo đơn vị.  

Chương III Mối Quan hệ công tác

Điều 6. Đối với các cơ quan, đơn vị.

Đội Trật tự đô thị phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc UBND thành phố trong quá trình kiểm tra đối với các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực xây dựng, giao thông, đất đai, đê điều và trong việc phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống các hành vi vị phạm pháp luật.  

Điều 7. Đối với UBND các phường, xã:

- Đội Trật tự đô thị có trách nhiệm phối hợp với UBND các phường, xã trong việc kiểm tra trật tự đô thị trên địa bàn; hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

- Đội Trật tự đô thị thành phố phối hợp với UBND các phường, xã quyết định đình chỉ thi công xây dựng đối với các công trình xây dựng vi phạm thuộc địa bàn quản lý.

- Phối hợp với UBND các phường, xã tổ chức thực hiện cưỡng chế, phá dỡ những công trình xây dựng vi phạm theo quyết định của Chủ tịch UBND thành phố và Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh.

Chương IV Thực hiện quy chế

Điều 8. Mọi cán bộ, viên chức của Đội Trật tự đô thị thành phố Hoà Bình thực hiện nghiêm chỉnh quy chế này.

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒA BÌNH - TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: 104/GP-STTTT, cấp ngày: (10/9/2015) - Chịu trách nhiệm chính:  Nguyễn Thế Dũng Phó Chủ tịch UBND TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.856.473) - Fax : (02183.852.258)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình (http://ubndtp.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này. 
orjinal cialis