Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2020

Sáng 22/10, Trung tâm BDCT thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình tổ chức mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2020. Đến dự khai giảng lớp học có các đ/c: lãnh đạo TPHB, cùng 76 học viên là Trưởng, Phó các Đoàn thể; chị hội Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh và Bí thư đoàn tại 19 xã, phường trên địa bàn TPHB.

TG

Trong thời gian 02 ngày, các học viên được truyền đạt những chuyên đề như: Một số vấn đề lý luận và thực tiến về công tác tuyên giáo ở địa phương, cơ sở, công tác tuyên truyền cổ động ở cơ sở, công tác khoa giáo ở cơ sở và chuyên đề nắm bắt dư luận xã hội và xử lý tình huống có vẫn đề, điểm nóng ở cơ sở.

Qua lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ vận dụng những kiến thức vào hoạt động thực tiễn để làm tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng công tác tư tưởng ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới./.

Thực Hiện: Hồng Thái(Trung tâm văn hóa TT&TT TPHB).

 

 

Tin mới

Các tin khác