Đại hội đại biểu phường Thống Nhất lần thứ II (nhiệm kỳ 2020-2025).

 

tn1

 

tn2

 

Đảng bộ phường Thống Nhất cũng vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II (nhiệm kỳ 2020-2025).  Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Quang Điệp - Phó Bí thư Thành ủy - Phó Chủ tịch UBND thành phố.  Đảng bộ phường Thống Nhất  hiện có 13 chi bộ trực thuộc với 365 Đảng viên, trong đó có 9 Chi bộ đường phố, 4 Chi bộ cơ quan, trường học. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ I (nhiệm kỳ 2015-2020), Đảng bộ phường Thống Nhất đã lãnh, chỉ đạo địa phương thực hiện tốt và hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Đảng bộ xã Thống Nhất (cũ) có 14/14 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết; Đảng bộ phường Chăm Mát (cũ) có 12/12 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, tăng tỷ trọng ngành tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Tổng giá trị thu nhập từ sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp năm 2015 của cả xã Thống Nhất cũ và phường Chăm Mát cũ nay là phường Thống Nhất đạt 242,5 tỷ đồng, năm 2019 đạt 517,92 tỷ đồng (tăng 1,5 lần so với năm 2015), tỷ trọng các ngành kinh tế đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Tổng thu ngân sách năm 2020 trên địa bàn ước đạt trên 2,3 tỷ đồng đạt 47,43% .Tỷ lệ hộ hộ nghèo giảm còn 1,8%. Công tác quản lý trật tự, văn minh đô thị, vệ sinh môi trường từng bước được nâng cao gắn với Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh. Đảng bộ quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng, sắp xếp, bố trí, kiện toàn đội ngũ cán bộ. Công tác xây dựng đảng và củng cố hệ thống chính trị được chú trọng. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp mới 36 Đảng viên, đạt 100% Nghị quyết đề ra. Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thống Nhất lần thứ II đã đề ra mục tiêu: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ phường trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ - du lịch. Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thống Nhất lần thứ II (nhiệm kỳ 2020-2025) đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới gồm 14 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ II (nhiệm kỳ 2020-2025)./. 

Tin mới

Các tin khác