vvvvvvvvvv

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hình ảnh hoạt động

TP-Hoabinh

Liên kết Website

Lịch

Tháng 12 2020
CTTTTTT
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Thư mời tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025

THƯ MỜI

Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo

Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố

lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Kính gửi: Các đồng chí cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Hòa Bình.

 

 

Thực hiện Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14, ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình. Sau khi nhập toàn bộ 204,92 km2 diện tích tự nhiên, 34.044 người của huyện Kỳ Sơn vào thành phố Hòa Bình, thành phố Hòa Bình hiện nay có tổng diện tích tự nhiên 348,64 km2 và quy mô dân số 135.718 người. Đối với đơn vị hành chính cấp xã, sau sáp nhập, thành phố có 19 đơn vị hành chính gồm 10 phường và 09 xã. Đảng bộ thành phố Hòa Bình được thành lập theo Quyết định số 1414-QĐ/TU, ngày 10/01/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, bao gồm 70 tổ chức cơ sở đảng, 11.159 đảng viên.

5 năm qua, phát huy truyền thống cách mạng kiên cường và tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo cùng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Hòa Bình và huyện Kỳ Sơn (cũ) đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Kỳ Sơn lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Quán triệt quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy Hòa Bình, sau sáp nhập đơn vị hành chính, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã và đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đặc biệt quan trọng, tác động đến sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Nhằm tập hợp trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố công bố dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hòa Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên Trang thông tin điện tử thành phố để xin ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố.

        Nội dung xin ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:                                  

          I. Về chủ đề Đại hội là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng thành phố Hòa Bình trở thành đô thị loại II trước năm 2025".

Đề nghị cho ý kiến: 04 thành tố nêu trong chủ đề Đại hội; nội dung cụ thể của từng thành tố; thứ tự sắp xếp các thành tố; có cần bổ sung thành tố, nội dung gì?

II. Về dự thảo Báo cáo chính trị (có văn bản kèm theo)

1. Kết cấu dự thảo Báo cáo chính trị được trình bày theo kết cấu truyền thống (kết cấu ngang), gồm 2 phần: Phần thứ nhất: Kiểm điểm lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hòa Bình lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Kỳ Sơn lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Phần thứ hai: Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Nội dung dự thảo Báo cáo chính trị:

Đề nghị cho ý kiến:

2.1. Về bối cảnh tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Kỳ Sơn lần thứ XXVII.

2.2.Về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (giai đoạn trước khi sáp nhập và sau khi sáp nhập huyện Kỳ Sơn với thành phố Hòa Bình theo Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14, ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình).

+ Đánh giá kết quả đạt được trên các lĩnh vực: Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; kinh tế; văn hóa - xã hội; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp đã chính xác và đầy đủ chưa? Đã đúng, trung thực, khách quan và toàn diện chưa? Những lĩnh vực nào đã làm nhưng chưa được phản ánh hoặc nhận định chưa khái quát, chưa rõ? Cần điều chỉnh, bổ sung vấn đề gì? Đề nghị góp ý bổ sung hoặc sửa đổi cụ thể.

+ Những khuyết điểm, yếu kém nêu trong dự thảo Báo cáo đã đầy đủ và phản ánh đúng thực tế chưa? Những khuyết điểm, yếu kém nào chưa được đề cập, cần thêm, bớt nội dung nào? Đề nghị góp ý bổ sung hoặc sửa đổi cụ thể.

                + Nguyên nhân của những kết quả đạt được; khuyết điểm, yếu kém đã xác định trong dự thảo Báo cáo như vậy đúng và đầy đủ chưa? Ngoài các nguyên nhân cơ bản đã nêu trong Dự thảo Báo cáo chính trị, còn nguyên nhân nào khác? Đề nghị góp ý bổ sung hoặc sửa đổi cụ thể.

+ Báo cáo đã nêu những kinh nghiệm rút ra trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hòa Bình lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Kỳ Sơn lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 như vậy đã sát và phù hợp với tình hình thực tế chưa? Cần bổ sung nội dung hay bài học gì?

         2.3. Về tầm nhìn và định hướng phát triển:  

          Đề nghị cho ý kiến:        

          - Phần dự báo tình hình, những thuận lợi, khó khăn, thách thức và yêu cầu mới đặt ra có cần bổ sung nội dung nào thêm không?

          - Mục tiêu nêu trong Dự thảo Báo cáo Chính trị có tính bao quát và khả thi hay không? Đặc biệt là Mục tiêu: “Xây dựng thành phố Hòa Bình trở thành đô thị loại II trước năm 2025", có phù hợp với thực tiễn tình hình của thành phố và có khả năng thực hiện hay không? Cần điều chỉnh, bổ sung nội dung nào?

          - Các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nêu trong dự thảo Báo cáo đã hợp lý chưa? Có cần điều chỉnh, thêm, bớt chỉ tiêu nào không? Có ý kiến nào đề nghị khác với dự thảo không?

          - Dự thảo nêu 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và xác định các chương trình trọng tâm đã phù hợp và sát với tình hình thực tế của thành phố chưa? Có khả thi không? Nhiệm vụ, giải pháp nào cần bổ sung, điều chỉnh?

Ngoài những vấn đề nêu trên, cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy những vấn đề gì cần đóng góp, xin nêu ý kiến?

Các ý kiến đóng góp gửi về Ban chấp hành Đảng bộ thành phố bằng tin nhắn qua hệ thống:

- Trang thông tin điện tử thành phố: địa chỉ Website: Http://ubndtp.hoabinh.gov.vn;

- Zalo: Cổng thông tin thành phố Hòa Bình;

- Facebook: Cổng thông tin thành phố Hòa Bình.

Hoặc gửi bằng văn bản (qua Ban Tuyên giáo Thành ủy) trước ngày 30/6/2020 và qua địa chỉ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trân trọng cảm ơn tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố!

 

Nội dung chi tiết xem và tải về tại đây

 

         - Dự thảoHYPERLINK "https://kientuong.longan.gov.vn/Documents/B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20ch%C3%ADnh%20tr%E1%BB%8B%20(du%20thao%20lan%20thu%203).doc" Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thHYPERLINK "https://kientuong.longan.gov.vn/Documents/B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20ch%C3%ADnh%20tr%E1%BB%8B%20(du%20thao%20lan%20thu%203).doc"ành phốHYPERLINK "https://kientuong.longan.gov.vn/Documents/B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20ch%C3%ADnh%20tr%E1%BB%8B%20(du%20thao%20lan%20thu%203).doc" HYPERLINK "https://kientuong.longan.gov.vn/Documents/B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20ch%C3%ADnh%20tr%E1%BB%8B%20(du%20thao%20lan%20thu%203).doc"lần thứ IHYPERLINK "https://kientuong.longan.gov.vn/Documents/B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20ch%C3%ADnh%20tr%E1%BB%8B%20(du%20thao%20lan%20thu%203).doc"I, nhiệm kỳ 2020 - 2025

         - Biểu phụ lục các chỉ tiêu

 

 

                                                   BCH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KHÓA I

                                                                  NHIỆM KỲ 2015-2020

 

 

 

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒA BÌNH - TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: 104/GP-STTTT, cấp ngày: (10/9/2015) - Chịu trách nhiệm chính:  Nguyễn Thế Dũng Phó Chủ tịch UBND TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.856.473) - Fax : (02183.852.258)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình (http://ubndtp.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này. 
orjinal cialis