HĐND thành phố Hòa Bình nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 10

        Ngày 10/10, HĐND thành phố Hòa Bình nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ hợp thứ 10. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình. Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đồng chí Quách Tùng Dương Ủy viên BTV Tỉnh ủy Bí thư Thành ủy, Chủ Tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

IMG 3579

Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình tặng hoa chúc mừng đồng chí Ngô Ngọc Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình.

IMG 3574

Đ/c Quách Tùng Dương, Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tặng hoa chúc mừng đồng chí Ngô Ngọc Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố.

          Theo đó hội nghị đã thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Ngô Ngọc Đức, Tỉnh ủy viên Phó Bí thư Thành ủy Hòa Bình. Sau khi thực hiện bỏ phiếu, kết quả đã có 25/25(02 đại biểu vắng mặt)/27 đại biểu nhất trí tín nhiệm bầu đồng chí Ngô Ngọc Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình với tỷ lệ phiếu nhất trí đạt 92%.

          Tiếp đó kỳ họp đã thông qua nội dung Báo cáo việc chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung chi tiết của Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 09/7/2019 và NGhị quyết 72/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND thành phố Hòa Bình; Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Trụ sở Đảng ủy- HĐND-UBND phường Tân Hòa; Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh Nghị quyết số 65/NQQ-HĐND ngày 09/7/2019 của HĐND thành phố Hòa Bình; Tờ trình về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của thành phồ Hòa Bình và Báo cáo thẩm tra về điều chỉnh Nghị quyết số 65/NQQ-HĐND thành phố về chủ trưởng đầu tư công trình Trụ dở Đảng ủy - HĐND -UBND phường Tân Hòa về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hòa Bình.

          Kết thúc kỳ họp HĐND thành phố Hòa Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã nhất trí thống nhất thông qua 03 Nghị quyết gồm: Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết về điều chính Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hòa Bình; Nghị quyết về điều chỉnh Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 09/7/2019 của HĐND thành phố Hòa Bình./.

                                                                             Lưu Sao (VP UBND TP).

Tin mới

Các tin khác