vvvvvvvvvv

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hình ảnh hoạt động

TP-Hoabinh

Liên kết Website

Lịch

Tháng 9 2019
CTTTTTT
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh khóa XVI: Thông qua 11 Nghị quyết quan trọng

            Ngày 14/8, tại Hội trường Tỉnh ủy, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp bất thường). Tới dự có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, UBND, UB MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh. Các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa Kỳ họp.

HĐND tỉnh

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại Kỳ họp.

          Tại Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh xem xét, thông qua 11 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình gồm: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC - NLĐ) và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ việc do sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết giao bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2019 cho các dự án tại Phụ lục 1a, 1b kèm theo Nghị quyết số 71/2018/QH14; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 95/2018/NQ-HĐND ngày 04/7/2018 của HĐND tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Nhà nước để thực hiện các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phương án phân bổ nguồn vốn dự phòng trung hạn 2016 - 2020 của Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín trên địa phận huyện Lạc Thủy; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua danh mục bổ sung (lần 2) các dự án chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư năm 2019 trên địa bàn tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

          Tại Kỳ họp, đã có 26 đại biểu phát biểu, thảo luận tại tổ và 4 lượt ý kiến thảo luận tại Hội trường. Các đại biểu HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với các dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 10. Đồng thời, đề nghị phân tích, đánh giá, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh đối với một số nội dung cụ thể như: Việc sáp nhập các xã, phường, đối với các công trình công cộng, y tế, nhà văn hóa cần phải sắp xếp lại để đảm bảo việc phân bổ nguồn vốn NTM cho phù hợp tình hình thực tế. UBND tỉnh chủ động có phương án xử lý đối với CBCCVC - NLĐ dôi dư sau khi sáp nhập, có lộ trình cụ thể và chính sách thích hợp để đảm bảo quyền lợi cho CBCCVC - NLĐ dôi dư. Sau khi sáp nhập xã, nhiều địa phương có điểm trung tâm còn cách xa, khó khăn, các yếu tố về văn hóa, dân tộc, khó khăn trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, UBND tỉnh cần xin ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương kịp thời hướng dẫn việc xác định lại đơn vị hành chính, cơ chế chính sách đối với các tiêu chí. Việc sử dụng, quản lý, quy hoạch cán bộ, quản lý tài sản chung và việc đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, trạm y tế và các thiết chế văn hóa khác. Các cơ quan quản lý cần đảm bảo việc tăng về mức thu học phí phải đi đôi với việc nâng cao chất lượng đào tạo và cải thiện cơ sở vật chất...

          Với tinh thần, trách nhiệm cao, lãnh đạo các sở, ngành đã trực tiếp báo cáo, giải trình, làm rõ những nội dung trong thảo luận; đồng thời cam kết đôn đốc, phối hợp giải quyết dứt điểm những vấn đề trong thời gian tới. Trong đó, phát biểu và giải trình những ý kiến khác nhau trong phần thảo luận, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã phân tích, làm rõ thêm tình hình, thực trạng về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; mức hỗ trợ đối với CBCCVC - NLĐ dôi dư sau khi sáp nhập đơn vị hành chính. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện các quy định nhằm đảm bảo ổn định đời sống chính trị - xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

          Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND tỉnh đã xem xét, biểu quyết thông qua 11 Nghị quyết về phát triển KT-XH. Trong đó, có một số Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển KT-XH của tỉnh, có ảnh hưởng, tác động tới nhiều đối tượng, nhiều địa phương, được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm như: Nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết hỗ trợ CBCCVC - NLĐ và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ việc do sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh;...

          Cũng tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Bùi Văn Thắng, nguyên Giám đốc Sở GTVT nghỉ hưu theo quy định và bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Bùi Đức Hậu, Giám đốc Sở GTVT với 100% đại biểu có mặt tán thành.

          Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh khóa XVI đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. HĐND tỉnh đã thông qua 11 Nghị quyết để tiếp tục thể chế các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của các cấp, ngành theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác quản lý Nhà nước, huy động nguồn lực phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh trong thời gian tới. Sau Kỳ họp, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp có kế hoạch triển khai cụ thể, thực hiện hiệu quả các Nghị quyết đã được Kỳ họp thông qua. Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh kịp thời báo cáo kết quả Kỳ họp với cử tri; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tích cực, chủ động nghiên cứu, nắm bắt thực tiễn đời sống để kịp thời phản ánh, kiến nghị với HĐND, UBND và các cơ quan hữu quan nhằm thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Kỳ họp./.

                                                     Theo Báo Hòa Bình.

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒA BÌNH - TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: 104/GP-STTTT, cấp ngày: (10/9/2015) - Chịu trách nhiệm chính:  Nguyễn Thế Dũng Phó Chủ tịch UBND TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.856.473) - Fax : (02183.852.258)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình (http://ubndtp.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này. 
orjinal cialis