UBND Thành phố Hòa Bình làm việc với Đoàn giám sát của TT HĐND tỉnh

    dhndt1 Ngày 17/11, UBND Thành phố Hòa Bình đã tiếp đoàn giám sát của thường trực HĐND tỉnh về giám sát tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2014. 

     Với tăng trưởng kinh tế ước đạt 13,2%, trong đó tỷ trọng ngành CN-XD chiếm 38,5%, dịch vụ chiếm 54,7%, nông – lâm - thủy sản chiếm 6,8%. Giá trị sản xuất ngành công ngiệp – TTCN ước đạt 2.308 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ làm bánh bao, du lịch ước đạt 4.020 tỉ đồng, đạt 103,9% kế hoạch. Tổng thu NSNN ước đạt 165,2 tỉ đồng, bằng 102,7% dự toán HĐND thành phố giao, bình quân thu nhập đầu người đạt 35 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 1,66%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội banh bao chien luôn được kiểm soát. Đây là những kết mà UBND Thành phố Hòa Bình đã báo cáo trước Đoàn giám sát của thường trực HĐND tỉnh. Tại đây các  đại biểu đã có nhiều ý kiên đưa ra bánh bao chay thảo luận, trong đó nội dung tập chung vào một số vấn đề như: Công tác quản lý đô thị, đất đai, môi trường..vv.

     Đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả thành phố Hòa Bình đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH và đã nêu lên những hạn chế, khó khăn, chỉ rõ nguyên nhân, đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015. Cũng tại hội nghị, đồng chí chủ tịch UBND Thành phố Hòa Bình đã nhấn mạnh đề xuất, kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh quan tâm hơn nữa, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH ở một số lĩnh vực như TN-MT, quản lý đô thị, GD-ĐT, tư pháp, tài chính – ngân sách để đảm bảo cho sự phát triển toàn diện của Thành phố theo đúng kế hoạch mà HĐND tỉnh đã giao./ .

 

Viết Dũng Đài TP

 

Tin mới

Các tin khác