Thành phố Hòa Bình bồi dưỡng công tác tuyên giáo

Nhằm triển khai, thực hiện tốt một số vấn đề đổi mới nội dung, phương pháp hình thức thực hiện nhiệm vụ cụ thể, cơ bản của công tác tuyên giáo trong tình hình mới và phương pháp, kỹ năng tuyên truyền, kỹ năng nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội.Tại trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố, Thành ủy Hòa Bình đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở năm 2018.

tap huan

 

Tham dự lớp có trên 130 học viên gồm: Lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể là báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội thành phố Hòa Bình; Các đồng chí là trưởng, phó và thành viên ban tuyên giáo các phường, xã; Bí thư, phó Bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc thành ủy. Trong thời gian 2 ngày các học viên được tiếp thu các chuyên đề: Kỹ năng chuẩn bị và trình bày bài giới thiệu nghị quyết, bài thời sự chuyen đè tổng hợp; Công tác tuyên giáo trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Tình hình thời sự quốc tế trong nước và nhận biết một số hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chống phá Đảng và nhà nước ta. Qua đây nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị cho học viên nhăm tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên giáo ở cơ sở.

                   Xuân Huy ( Đài TPHB)

Tin mới

Các tin khác