Đoàn giám sát HĐND TP làm việc với phòng Lao động - Thương binh & Xã hội

phongldtbxhĐoàn giám sát HĐND thành phố vừa có buổi làm việc với Phòng LĐ-TB&XH về công tác lao động, người có công và xã hội, trên địa bàn.

Theo báo cáo của phòng lao động thương binh và xã hội thành phố, trong 9 tháng đầu năm 2014 thông qua chương trình cho vay vốn giải quyết  việc bui toc phong làm, xuất khẩu lao động, tuyển lao động cho các doanh nghiệp, toàn thành phố đã có gần 2000 người có việc làm với mức thu nhập ổn định. Đồng thời công tác làm tóc xoăn xóa đói giảm nghèo đã từng bước đi vào chiều sâu, qua khảo sát trong thời gian qua thành phố có 9 hộ đã thoát nghèo.

Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, phòng đã giải quyết chi trả thường xuyên cho trên 12 nghìn lượt người, với tổng kinh phí gần 14 tỷ đồng. Cùng với đó, công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em; toc dep chi dan công tác phòng tệ nạn xã hội, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và một số nhiệm vụ trọng tâm khác cũng được phòng lao động thương binh và xã hội thành phố nghiêm túc thực hiện tốt ./. 

Thu Thủy

Tin mới

Các tin khác