Bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư chi bộ

Ngày 5/4/2018, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố phối hợp với Đảng ủy phường Thịnh Lang và Đảng ủy xã Hòa Bình đã tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng công tác Đảng năm 2018 cho trên 80 học viên là Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở đảng trực thuộc.

New Picture 1

Trong thời gian từ ngày 4 đến ngày 5/4/2018, các học viên sẽ được phổ biến một số điểm mới của Trung Ương về thi hành điều lệ Đảng; nâng cao cảnh giác về các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng; hướng dẫn thực hiện mốt số nguyên tắc, nghiệp vụ công tác Bí thư chi bộ và cấp ủy viên trên các lĩnh vực quan trọng như: Nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo, xây dựng và phát triển văn hóa con người, bảo vệ tài nguyên môi trường, phòng chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở... Lớp học nhằm giúp cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở vận dụng thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong tình hình hiện nay./.

                         Thực hiện: Viết Dũng - Văn An ( Đài TP )

Tin mới

Các tin khác