Thành phố Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố Hòa Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

Từ ngày 19 đến ngày 20/12,  HĐND thành phố Hòa Bình đã tổ chức  kỳ họp  thư 4, khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự kỳ họp có đồng chí Quách Tùng Dương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hòa Bình. Tới dự kỳ họp có các đồng chí đại diện HĐND tỉnh ứng cử tại thành phố Hòa Bình, cùng các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố và các phòng, ban, đơn vị chuyên môn và UBND các phường, xã trên địa bàn.

hội đồng

Toàn cảnh nội dung kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố Hòa Bình

 khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

Trong ngày làm việc thứ nhất, các địa biểu đã thông qua nội dung của 10 Tờ trình và 14  Báo cáo về các nội dung gồm: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, Tờ trình về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hòa Bình năm 2018, Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2017, nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2018, tờ trình về kế hoạch đầu tư công năm 2018, tờ trình về đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hòa Bình đến năm 2035, Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ giữ hai kỳ họp của HĐND thành phố khóa XX, nhiệm 2016-2021 và báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND thành phố năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018…

Trong năm 2017, HĐND thành phố Hòa Bình đã đề ra 21 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó có 19 chỉ tiêu đạt và vuột kế hoạch đề ra như: cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, công nghiệp – xây dựng, giảm tỷ trọng ngành – nông – lâm thủy sản, trong đó dịch vụ chiếm 55,5%; Công nghiệp – xây dựng 39%; Nông lâm thủy sản chỉ còn 5,5%;  Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn thành phố đạt 51 triệu đồng/người/ năm; giải quyết việc làm cho 2.645 lao động, đạt 106% kế hoạch năm 2017; Trong xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình đã có thêm 1 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM  hiện đang hoàn tất thủ tục xét công nhận xã đạt chuẩn NTM…

Sau khi thông qua nội dung các tờ trình và báo cáo, trong ngày làm việc thứ 2, các đại biểu HĐND thành phố đã chia thành 03 tổ để luận và  tiến hành chất vấn về các nội dung cử tri trên địa bàn quan tâm. Trên thảo tinh thần làm việc nghiêm túc, thẳng thắn, dân chủ các đại biểu HĐND thành phố đã có 60 ý kiến chất vấn tại kỳ họp đối với lãnh đạo UBND thành phố và các phòng, ban, đơn vị chuyên môn. Các nội dung chất chủ yếu liên quan đến đến các vấn đề như: cấp nước để sản xuất nông nghiệp của các hồ thủy lợi trên địa bàn; công tác định hướng phát triển việc nuôi cá lồng trên khu vực lòng hồ, vấn đề điện chiếu sáng, nước sinh hoạt, đẩy nhanh tiến độ khu tái định cư tổ 9 phường Thịnh Lang; cần có những giải pháp cụ thể trong quả lý hoạt động cho vay nặng lãi tại các hiệu cầm đồ trên địa bàn…. Các nội dung chất vấn đã được lãnh đạo UBND thành phố và trưởng các phòng, ban, đơn vị trả lời các nội dung chất vấn thuộc thẩm quyền, đồng thời nêu rõ một số giải pháp cụ thể của thành phố để từng bước khắc phục một số tồn tại, hạn chế mà các đại biểu đã nêu góp phần đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và cử tri trên địa bàn.

Cũng trong dịp này, HĐND thành phố Hòa Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 do chuyển công tác khác.

 Kỳ họp đã thông qua và biểu quyết nhất trí với nội dung của 08 Nghị quyết gồm: Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ giữa hai kỳ họp của HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hòa Bình năm 2018; Nghị quyết về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2018; Nghị quyết về điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; Nghị quyết về miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố Hòa Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021/.

                                                                            

                            Lưu Sao (UBND thành phố Hòa Bình)

Tin mới

Các tin khác