Thường trực HĐND giám sát tại xã yên Mông

 

clip image002Thực hiện kế hoạch công tác, đoàn giám sát của thường trực HĐND thành phố Hoà Bình đã buổi làm việc tại xã Yên Mông về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm mà trọng tâm là thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông mới.

Theo báo cáo của UBND xã hiện nay xã đã đạt 15/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM. Nông ngiệp trên 200 ha lúa năng suất trung bình đạt  gần 50 ta/ha;  giá trị sản xuất công ngiệp  tiểu thủ công nghiệp trên 40 tỷ đồng ; thương mại dịch vụ  đạt 14 tỷ đồng. Y tế giáo dục được đầu tư về cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Tại buổi làm việc đoàn giám sát đã phân tích và thẳng thắn chỉ ra những hạn chế xã cần khắc phục trong xây dựng nông mới như: cần xây dựng những ngành nghề mũi nhọn của địa phương; sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hoá và chính quyền xã phải định hướng cho bà con nông dân; trong xây dựng cơ sở hạ tầng phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, thực hiện  các chỉ tiêu trong phát triển kinh tế.

Đặc biêt  trong đầu tư đồng bộ  hạ tầng kỹ thuật nông thôn theo tiêu chí mớu như: hệ thống thuỷ lợi; khu trung tâm hành chính xã; cơ sở vật chất giao dục …. Phấn đầu đến năm 2015 xã Yên Mông là xã đạt chuẩn trong xây dựng nông thôn mới ./.

 

Tin mới

Các tin khác