Hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập cho TPHB

     Ban thường trực diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hòa Bình đã tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2014 cho thành phố Hòa Bình.

     Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trong tâm: Xây dựng kế hoạch diễn tập năm 2014 của thành phố (1 bên 2 cấp). Các bước bao gồm luyện tập và diễn tập. Tình huống chuyển địa phương vào tình trạng chiến đấu, chuyển từ thường xuyên lên cao. Thực hành công tác phòng chống cháy nổ tại chợ phương Lâm. Đối với cấp phường - xã , trung đội dân quân phường Phương Lâm và xã Sủ Ngòi tổ chức hội thao bắn đạt thật.

     Dự kiến thời gian tổ chức diễn tập trong tháng 10 tới. Mục đích của việc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, hiệp đồng của lực lượng công an, quân đội, các ban ngành đoàn thể khi có tình huống xảy ra. Đặc biệt gắn diễn tập với phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng - An ninh. Hiện thành phố Hòa Bình đang hoàn chỉnh kế hoạch diễn tập để trình Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh phê chuẩn ./.

Xuân Huy - ĐTP

Tin mới

Các tin khác