vvvvvvvvvv

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hình ảnh hoạt động

TP-Hoabinh

Liên kết Website

Lịch

Tháng 5 2018
CTTTTTT
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Đảng bộ thành phố Hoà Bình linh hoạt trong tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

Năm 2017,  Đảng bộ thành phố Hòa Bình đã linh hoạt, vận dụng sáng tạo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách cụ thể, thiết thực nhất đến từng cơ quan, đơn vị và địa phương. Qua đó đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đắc lực trong công tác xây dựng Đảng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đồng thời nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong từng cơ quan, đơn vị và các địa phương.

13307282 575477149294177 6218486066553962229 n 1

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tuyên truyền,

thực hiện tại các buổi sinh hoạt của chi, Đảng bộ cơ sở 

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, một mặt Đảng bộ thành phố đã tổ chức hội nghị quán triệt nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, cùng các văn bản hướng dẫn thực hiện của Trung ương, Tỉnh ủy, đến các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy xã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 44-KH/TH.U ngày 13/02/2017 về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các nội dung tuyên truyền cụ thể trong từng năm từ năm 2017 – 2020.

Bằng các hình thức tuyên truyền như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng thông qua các tin bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề trên hệ thống phát thanh và truyền hình địa phương; tuyên truyền thông qua các hội thi, toạ đàm, sinh hoạt chuyên đề nhân các ngày lễ, ngày truyền thống  của ngành, cơ quan, đơn vị gắn với chủ đề học tập, làm theo tư tưởng, đoạ đức, phong cách của Bác. Bên cạnh đó, Đảng bộ thành phố tiếp tục hưởng ứng Giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tuyên truyền thông qua đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền miệng bằng hình thức: định kỳ hàng quý các cơ quan, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể thành phố các chi, đảng bộ trực thuộc cung cấp danh sách và những thành tích của các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác ở địa phương, đơn vị mình cho đội ngũ Báo cáo viên; mời những điển hình tiêu biểu báo cáo tại Hội nghị Báo cáo viên thành phố, lồng ghép tuyên truyền những tấm gương học tập tập, làm theo Bác trong các buổi tuyên truyền Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, nói chuyện thời sự, trong các buổi sinh hoạt của cơ quan, đơn vị và các đoàn thể nhân dân.

 Nhờ đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng đã góp phần giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thức  ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức phong cách của Bác trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Đây chính là cơ sở vững chắc để xây dựng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đoạ đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy điển hình, nhân tố tiêu biểu để khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác.

Việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Thành phố Hoà Bình được thực hiện gắn với tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các sự kiện quan trọng của đất nước nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hoá” trong nội bộ; gắn với thưc hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả trong thực tế.

Với những khẩu hiệu tuyên truyền như “Thành phố Hoà Bình tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “ Phát triển kinh tế nhanh, bền  vững, chăm lo đời sống của nhân dân là thực hiện học tập và làm theo tư tưởn , đoạ dức, phong cách Hồ Chí Minh”…. Đảng bộ Thành phố Hoà Bình quyết tâm thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và những năm tiếp theo gắn với việc thực hiện để việc học tập và làm theo tư tưởng, đoạ đức, phong cách Hồ Chí Minh lan toả sâu rộng và được cụ thể hoá trong thực tiễn đời sống, xã hội. Góp phần xây dựng và phát triển thành phố Hoà Bình trở thành đô thị loại II vào năm 2020./.

Lưu Sao ( Trang TTĐT thành phố).

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒA BÌNH - TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: 104/GP-STTTT, cấp ngày: (10/9/2015) - Chịu trách nhiệm chính:  Nguyễn Thế Dũng Phó Chủ tịch UBND TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.856.473) - Fax : (02183.852.258)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình (http://ubndtp.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này. 
orjinal cialis