vvvvvvvvvv

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hình ảnh hoạt động

TP-Hoabinh

Liên kết Website

Lịch

Tháng 12 2018
CTTTTTT
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Thành ủy Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị

tu hb day manh cong tac giao duc chinh tri 3.2017Trong những năm qua, cùng với việc lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ thành phố Hòa Bình luôn quan tâm công tác đào tạo, giáo dục lý luận chính trị nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân. Góp phần xây dựng tổ chức Đảng và Chính quyền vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác lãnh dạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời kỳ đổi mới.

 Năm 2016, cùng với quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 Thành ủy Hòa Bình lãnh đạo việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết và cụ thể hóa thành Chương trình hành động, Kế hoạch để tổ chức thực hiện, trọng tâm gồm Nghị quyết Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới đội ngũ cán bộ chủ chốt, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, Bí thư, Phó Bí thư chi, đảng bộ trực thuộc.

 Bên cạnh đó Thành ủy Hòa Bình đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ bí thư chi bộ, đảng viên mới, các bộ các đoàn thể cơ sở, quần chúng ưu tú. Chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để giải quyết các phát sinh từ cơ sở, góp phần ổn định chính trị trên địa bàn. Trong qúa trình hoạt động, Thành ủy Hòa Bình luôn tổ chức việc đánh giá chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, quan tâm kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ và tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác giáo dục lý luận chính trị. Đến nay, Trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị thành phố Hòa Bình đã có 4 giảng đường chính, trong đó 01 giảng đường với số lượng là 120 học viên; 01 giảng đường với 80 học viên và 2 giảng đường với 60 học viên.

Cùng với 4 giảng viên, Trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị thành phố còn có 11 giảng viên kiêm chức thuộc các Ban xây dựng Đảng, đoàn thể và một số cơ quan khác. Đội ngũ giảng viên đều có tinh thần trách nhiệm cao. Kết quả trong năm 2016 Trung tâm đã mở được 34/33 lớp, đạt 103% kế hoạch với 3.114/2.620 học viên đạt tỷ lệ 118,85% kế hoạch, nội dung tập trung bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cấp ủy, bí thư chi bộ; bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới, nghiệp vụ đoàn thể…

 Trong nội dung giảng dạy, Trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị thành phố Hòa Bình luôn bám sát chương trình giáo dục lý luận chính trị của Ban Tuyên giáo Trung ương, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trung tâm cũng như giảng viên kiêm chức luôn xác định rõ nhiệm vụ, tinh thần, trách nhiệm, đổi mới phương pháp giảng dạy, kết hợp giữa lý luận và thực tế nhất là trong việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. Đồng thời nắm chắc trình độ của học viên, qua đó cải tiến, phương pháp truyền đạt phù hợp, dễ nhớ, dễ hiểu, phù hợp với nhận thức của học viên. Các học viên sau khi được trang bị kiến thức đã vận dụng vào thực tế ở cơ sở, góp phần lãnh đạo, chỉ đạo và vận động nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân

Phát huy những kết quả đạt được, trong Quý I/2017 Thành ủy Hòa Bình đã lãnh đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ưởng Đảng khóa XII “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đồng thời đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo Trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị thành phố và các cơ sở Đảng tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt sâu sắc, Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và những quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng cho cán bộ Đảng viên và nhân dân. Phát huy vai trò của các tổ chức Đảng ở cơ sở trong triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính chính trị đối với Đảng viên. Qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ có đầy đủ điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Lưu Sao ( Cổng TTĐT Tp. Hòa Bình)

 

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒA BÌNH - TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: 104/GP-STTTT, cấp ngày: (10/9/2015) - Chịu trách nhiệm chính:  Nguyễn Thế Dũng Phó Chủ tịch UBND TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.856.473) - Fax : (02183.852.258)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình (http://ubndtp.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này. 
orjinal cialis