Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014.( Chi tiết mời sem tại tài liệu đính kèm )

Tài liệu đính kèm :

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

 

                                                                                                                                                 TTTĐTTP

Tin mới

Các tin khác