Chỉ thị về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 12/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014; để chuẩn bị và tổ chức chu đáo công tác phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2014 ngay từ những tháng đầu, quý đầu 2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo: thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố Hòa Bình thực hiện tốt một số nội dung sau:

  1. Đảm bảo phương châm “ Tết vui tươi, đoàn kết, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn”, bảo đảm Tết đến với mọi người, mọi người. Tập trung chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
  2. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống gian lận thương mại, đảm bảo cân đối cung, cầu các mặt hàng thiết yếu trước, trong và sau Tết. Thực hiện các biện pháp đảm bảo sản xuất trước trong và sau Tết.
  3. Tổ chức tốt các hoạt động vui chơi, giải trí gắn với phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời thực hiện tốt các chính  sách an sinh xã hội, giải quyết kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách, bảo vệ sức khỏe, chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân.
  4. Đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự xã hội, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ và mỹ quan đô  thị; xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực trước, trong và sau Tết.
  5. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã quán triệt thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26-11-2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
  6. Tổ chức thực hiện.

             

                                                                                                                           TTTĐTTP

 

Tài liệu đính kém

Chỉ thị về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.

Tin mới

Các tin khác