vvvvvvvvvv

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hình ảnh hoạt động

TP-Hoabinh

Liên kết Website

Lịch

Tháng 3 2021
CTTTTTT
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Kết luận Hội nghị Ban Chỉ đạo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 21/7/2020, đồng chí Ngô Ngọc Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) thành phố Hòa Bình đã chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo CCHC 6 tháng đầu năm 2020. Tham dự Hội nghị có Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã, Giám đốc Bưu điện thành phố, lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và công chức tham mưu công tác CCHC các cơ quan, đơn vị.

Sau khi nghe dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác CCHC và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại các thông báo, kết luận 6 tháng đầu năm 2020, các thành viên dự họp đã thảo luận và cơ bản thống nhất thông qua các nội dung chương trình; đồng thời, tham gia ý kiến, làm rõ thêm những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm; phân tích những khó khăn, hạn chế và những vấn đề còn tồn tại; đề xuất những nội dung, giải pháp, biện pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, trong thời gian tới.

Trong 6 tháng cuối năm 2020, là thời điểm chúng ta tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh khôi phục kinh tế do đại dịch Covid-19, tích cực, khẩn trương chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thành phố Hòa Bình lần thứ II và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Vì vậy, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị là hết sức nặng nề, đòi hỏi chúng ta phải chung sức, chung lòng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết liệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường, xã chủ động và thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường, xã

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động hoặc các biện pháp, giải pháp khắc phục ngay 10 nội dung, nhiệm vụ chưa hoàn thành và 10 mặt còn tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong Báo cáo số 306/BC-UBND ngày 22/7/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình công tác CCHC và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại các thông báo, kết luận 6 tháng đầu năm 2020. Thời gian hoàn thành, xong trước ngày 31/8/2020 (trước thời điểm báo cáo định kỳ công tác CCHC 9 tháng năm 2020). Nếu cơ quan, đơn vị nào không thực hiện được hoặc thực hiện không có kết quả thì người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu được giao phụ trách, công chức trực tiếp tham mưu sẽ bị xem xét đánh giá, xếp loại ở mức không hoàn thành nhiệm vụ và cơ quan, đơn vị đó sẽ bị xếp loại từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở xuống trong năm 2020.

- Thủ trưởng các phòng: Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tư pháp hoàn thành việc rà soát các TTHC (được giao tại Kế hoach số 130/KH-UBND ngày 21/01/2020 của Ủy ban nhân thành phố) trước ngày 25/7/2020.

- Ủy ban nhân dân các phường, xã: Độc Lập, Kỳ Sơn, Quang Tiến, Thịnh Lang, Phương Lâm, Thái Bình, Yên Mông, Dân Chủ, Hòa Bình, Thịnh Minh, Mông Hóa, Hợp Thành (chưa cập nhật trên Trang thông tin điện tử); Tân Thịnh, Đồng Tiến, Tân Hòa, Hữu Nghị, Sủ Ngòi (đã cập nhật nhưng chưa đầy đủ) hoàn thành việc công khai, niêm yết đầy đủ danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại trụ sở và trên Trang thông tin điện tử trước ngày 30/8/2020.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã: Thống Nhất, Kỳ Sơn, Thịnh Minh, Mông Hóa, Độc Lập, Hợp Thành, Quang Tiến, chỉ đạo triển khai các biện pháp cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp đảm bảo đạt tỷ lệ 20% số TTHC trong danh mục cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2020. Thời gian thực hiện từ ngày 30/7/2020.

- Quán triệt và chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Nghiêm túc thực hiện việc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ bằng Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; thông báo xin lỗi và hẹn lại thời gian trả kết quả khi giải quyết hồ sơ quá hạn.

- Tăng cường cường kiểm tra, giám sát, quán triệt, chấn chỉnh cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy định về giờ giấc làm việc, thái độ, tác phong, quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử khi giao tiếp với tổ chức, công dân nhằm nâng cao mức độ hài lòng đối với sự phục vụ của từng cơ quan, đơn vị và của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Chủ động rà soát hồ sơ đang giải quyết, có biện pháp đẩy nhanh tiến độ xử lý đối với các hồ sơ đang giải quyết nhưng đã quá hạn, không để xảy ra tình trạng hồ sơ quá hạn kéo dài gây bức xúc, phiền hà cho tổ chức, công dân; đồng thời kiểm soát chặt chẽ đối với các hồ sơ đang giải quyết trong hạn, không để phát sinh thêm hồ sơ quá hạn trong những tháng tiếp theo.

- Đối với các nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố giao có thời hạn giải quyết, các cơ quan, đơn vị phải khẩn trương triển khai và hoàn thành đúng hạn; trường hợp có khó khăn, vướng mắc hoặc cần thêm thời gian giải quyết, phải kịp thời báo cáo xin ý kiến hoặc có văn bản đề nghị gia hạn gửi về Ủy ban nhân dân thành phố chậm nhất 03 ngày trước thời hạn được giao, thời gian gia hạn phải phù hợp, đảm bảo hoàn thành công việc được giao, tránh tình trạng gia hạn nhiều lần.

- Quan tâm triển khai đầy đủ, đúng quy định đối với phần mềm quản lý văn bản, phần mềm một cửa điện tử theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố. Đồng thời rà soát, đề xuất các nội dung cần tập huấn, hướng dẫn để việc sử dụng các phần mềm được hiệu quả, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (qua phòng Văn hóa và Thông tin) để xem xét, tổ chức mở lớp tập huấn.

- Rà soát điều kiện tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức, viên chức để đăng ký nhu cầu đào tạo bồi dưỡng, đảm bảo từ năm 2021 đạt chỉ tiêu 100% cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp theo vị trí việc làm.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Tăng cường theo dõi, đôn đốc việc giải quyết hồ sơ liên thông trong lĩnh vực đất đai tại Ủy ban nhân dân các phường, xã, kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố văn bản chấn chỉnh các đơn vị. Trường hợp Ủy ban nhân dân phường, xã nào đã được đôn đốc, nhắc nhở từ hai lần trở lên nhưng vẫn xảy ra tình trạng hồ sơ quá hạn, phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phải rà soát, tổng hợp và tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu đơn vị và cá nhân liên quan.

3. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho cán bộ, công chức, đội thanh niên tình nguyện của thành phố và các phường, xã; đồng thời in, phát, tờ rơi, đĩa CD để tăng cường các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn người dân, tổ chức tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, đảm bảo chỉ tiêu được giao không để ảnh hưởng đến kết quả chung của thành phố. Thời gian thực hiện từ ngày 10/8/2020.

- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc xử lý văn bản trên phần mềm, đặc biệt là việc sử dụng chữ ký số trong phát hành văn bản đi đảm bảo đạt tỷ lệ 100% theo quy định.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Tăng cường các biện pháp, giải pháp tăng tỷ lệ giữa số kinh phí tiết kiệm được so với tổng số kinh phí chi thường xuyên được giao đạt từ 3% trở lên theo quy định.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án tự chủ (tự đảm bảo một phần hoặc toàn bộ chi thường xuyên) đối với 01 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc trong năm 2020.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố có biện pháp giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp đạt tỷ lệ từ 10% trở lên so với năm 2015.

5. Phòng Kinh tế

- Phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thành việc thực hiện chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính đối với 10 phường, xã, trước ngày 30/9/2020 (Đồng Tiến, Phương Lâm, Thái Bình, Tân Thịnh, Tân Hòa, Hữu Nghị, Dân Chủ, Sủ Ngòi, Hòa Bình, Yên Mông).

- Tham mưu triển khai công tác viết sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước cũng như tìm kiếm sáng kiến CCHC đề nghị cấp tỉnh công nhận từ 03 sáng kiến trở lên.

- Tổ chức thực hiện cải tiến và niêm yết công khai hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 đảm bảo đầy đủ các hoạt động theo đúng quy định và hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình. Thời gian hoàn thành xong trước ngày 20/10/2020.

6. Phòng Nội vụ

- Tham mưu tổ chức kiểm tra công tác CCHC, công chức, công vụ đối với 100% các phường, xã; 30% cơ quan chuyên môn và một số đơn vị sự nghiệp theo nội dung của Kế hoạch số 731/KH-UBND ngày 30/3/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra đột xuất việc thực thi công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức có hành vi, thái độ nhũng nhiễu hoặc gây phiền hà đối với tổ chức và công dân nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính.

- Xây dựng Đề án thực hiện khâu đột phá trong CCHC thành phố giai đoạn 2020-2025, đảm bảo điểm số và thứ hạng chỉ số CCHC của thành phố từ năm 2021 luôn đứng trong nhóm 5 đơn vị dẫn đầu các huyện, thành phố. Hoàn thành trong tháng 10 năm 2020.

- Xây dựng Quy chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm đối với các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường, xã đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của thành phố, phát huy vai trò của chính quyền đô thị, đề cao sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Tham mưu ban hành quyết định giao chỉ tiêu thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho các cơ quan, đơn vị. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/7/2020.

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến trong nhà trường, để nâng cao sự hiểu biết, nhìn nhận ra tính ưu việt và lợi ích khi tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong gia đình, người thân của học sinh và khu dân cư về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

8. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

Hoàn thiện việc xây dựng Đề án vị trí việc làm gửi về Ủy ban nhân dân thành phố (qua phòng Nội vụ) để thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch xây dựng phương án tự chủ về tài chính theo quy định tại Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

9. Văn phòng HĐND và UBND

- Tham mưu xây dựng kế hoạch tập huấn nghiệp vụ cải cách TTHC (trong đó tập trung đối với nội dung kiểm soát TTHC, giải quyết TTHC theo cơ chế “4 tại chỗ”) cho đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị đảm bảo chấm dứt tình trạng công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC còn mơ hồ, lúng túng trong triển khai thực hiện. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2020.

- Thường xuyên rà soát, niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên Trang thông tin điện tử thành phố, hướng dẫn, đôn đốc các phường, xã thực hiện niêm yết và công khai đầy đủ danh mục TTHC theo quy định. 

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn hoàn thành việc rà soát, đánh giá 13 TTHC trong Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 21/01/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 25/7/2020, đảm bảo các TTHC sau khi được rà soát được đơn giản hóa và được cắt giảm tối đa chi phí theo quy định.

- Xây dựng báo cáo kiểm soát TTHC, báo cáo chuyên đề CCHC đảm bảo đúng thời gian, nội dung đầy đủ, có số liệu minh họa cụ thể theo quy định.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố đưa TTHC của các cơ quan được tổ chức theo hệ thống ngành dọc vào tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận “Một cửa” theo danh mục được phê duyệt (xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể) đảm bảo đạt tỷ lệ từ 80% TTHC trở lên.

- Chủ trì rà soát, đề xuất việc bố trí các trang thiết bị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp đảm bảo đồng bộ, hiện đại, phục vụ tốt nhất cho người dân, tổ chức khi đến giao dịch. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2020.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo này và nhiệm vụ được giao trên phần mềm theo dõi nhiệm vụ của tỉnh, phần mềm quản lý văn bản điều hành. Trường hợp cơ quan, đơn vị nào để quá hạn giải quyết phải kịp thời đôn đốc, nhắc nhở bằng văn bản để làm căn cứ đánh giá, chấm điểm mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm theo quy định.

Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 30/11/2020. Đây là chỉ tiêu để chấm điểm chỉ số CCHC của thành phố, do đó, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị nào không hoàn thành thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Hội nghị Ban Chỉ đạo CCHC 6 tháng đầu năm 2020. Đề nghị các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường, xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒA BÌNH - TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: 104/GP-STTTT, cấp ngày: (10/9/2015) - Chịu trách nhiệm chính:  Nguyễn Thế Dũng Phó Chủ tịch UBND TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.856.473) - Fax : (02183.852.258)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình (http://ubndtp.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này. 
orjinal cialis