Thành ủy Hòa Bình tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm VNPT - IOFFICE gửi nhận văn bản trên mạng internet.

Ngày 09/4/2018, Thành ủy Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm VNPT - IOFFICE gửi nhận văn bản trên mạng internet cho các đồng chí là Lãnh đạo, cán bộ công thức thuộc Thành ủy Hòa Bình.

tap huan PM ioffice

Tại Hội nghị các học viên đã được tiếp thu và hướng dẫn cụ thể các nội dung như: Hướng dẫn quy trình xử lý văn bản đến, văn bản đi. Cách phân luồng, xử lý văn bản… Hướng dẫn sử dụng chức năng ký số văn bản và được thảo luận giải đáp các vấn đề chưa rõ ngay tại Hội nghị. Thông qua Hội nghị tập huấn giúp các đồng chí lãnh đạo, cán công chức Thành ủy nắm bắt và sử dụng thành thạo phầm mềm VNPT- iOffice trong công tác, chỉ đạo, điều hành, tham mưu thực hiện nhiệm vụ được kịp thời, nhanh chóng, chính xác. Góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại đơn vị và địa phương./. 

Thực hiện: Viết Dũng – Văn An ( Đài TP )

Tin mới

Các tin khác