vvvvvvvvvv

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hình ảnh hoạt động

TP-Hoabinh

Liên kết Website

Lịch

Tháng 10 2019
CTTTTTT
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Tăng cường việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính và chấp hành nguyên tắc làm việc

      Ngày 09/3/2018, UBND thành phố Hòa Bình ban hành Công văn số 445/UBND-NV về việc tăng cường việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính và chấp hành nguyên tắc làm việc, nội dung cụ thể như sau:

Thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 23/5/2014, của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở; Kế hoạch số 85-KH/TH.U của Ban Thường vụ Thành ủy ngày 06/6/2014, triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy; Thông báo số 18/TB-UBND ngày 02/3/2018 về ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình tại Hội nghị giao ban tháng 02 năm 2018.

Trong thời gian qua, UBND thành phố Hòa Bình đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ đối với cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, trong đó có quy định cụ thể về việc chấp hành văn hóa công sở, quy chế làm việc, quy định hội họp, chế độ thông tin báo cáo…

Tuy nhiên, sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Mậu tuất năm 2018, việc chấp hành các quy định về văn hóa công sở, nội quy, quy chế làm việc của một số đơn vị chưa nghiêm túc; công chức, viên chức thực hiện chưa nghiêm giờ giấc làm việc, không đeo thẻ công chức khi thực thi nhiệm vụ, công vụ; chất lượng tham mưu, hiệu quả giải quyết công việc chưa đáp ứng yêu cầu, chưa thực hiện đúng tiến độ trong một số lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước.

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải tiến lề lối làm việc và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của công chức, viên chức. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã (sau đây gọi chung là các cơ quan, đơn vị) thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm quy chế làm việc, khẩn trương giải quyết, xử lý công việc ngày từ đầu năm sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán, đảm bảo hiệu quả và tiến độ, tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ; không tổ chức liên hoan làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả công việc.

- Tăng cường quán triệt, quản lý, giám sát chặt chẽ thái độ ứng xử của công chức, viên chức đối với tổ chức công dân, việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức nhất là những vị trí công tác nhạy cảm: Tại Trung tâm Hành chính công thành phố; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các phường, xã; Ban tiếp công dân thành phố, lĩnh vực quản lý đất đai, cấp giấy phép xây dựng…

- Yêu cầu cán bộ, công chức phải đeo thẻ công chức khi làm việc; bám sát kế hoạch, chương trình công tác để chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao ngay từ đầu năm; thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.

- Cơ quan, đơn vị nào để xảy ra trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm thời gian làm việc, quy định về không uống rượu bia trong giờ làm việc và buổi trưa của ngày làm việc, gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực đối với tổ chức, công dân khi đến giao dịch thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND thành phố. Cụ thể: Tập thể, cá nhân vi phạm các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở, bị phê bình, nhắc nhở trực tiếp bằng văn bản từ 03 lần trở lên thì cuối năm không được xét thi đua và chịu các hình thức xử lý khác theo quy định.

2. Về chấp hành chế độ hội họp

Chấp hành nghiêm túc chế độ hội họp, phải đảm bảo tham gia đầy đủ, đúng thành phần được mời dự, không được tự ý cử thành phần khác họp thay, trường hợp bất khả kháng không dự họp được hoặc đề xuất cử người họp thay phải báo cáo, xin ý kiến người chủ trì cuộc họp.

3. Về chấp hành nguyên tắc làm việc

- Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị chấp hành nghiêm nguyên tắc làm việc, tuyệt đối không được tham mưu chồng chéo, không đúng thẩm quyền, không đúng nội dung. Tuân thủ chặt chẽ quy trình tham mưu: Các văn bản đi trình Lãnh đạo UBND thành phố ký, ban hành chuyển văn thư cơ quan phát hành phải có phiếu trình giải quyết công việc, văn bản giao xử lý công việc.

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực chủ động giải quyết và phối hợp theo thẩm quyền, tham mưu cho UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giải quyết theo quy định. Không chuyển công việc thuộc nhiệm vụ của mình lên cấp trên. Đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan trong thi hành nhiệm vụ.

4. Về chấp hành chế độ thông tin, báo cáo

Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất đối với UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì xây dựng báo cáo tổng hợp của UBND thành phố.  

5. Giao phòng Nội vụ thành phố

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, tăng cường kiểm tra (kiểm tra thường xuyên và đột xuất) việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị. Tổng hợp báo cáo đề xuất UBND thành phố biểu dương các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt, phê bình và có hình thức xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân vi phạm.

6. Giao Văn phòng HĐND và UBND thành phố

- Theo dõi tổng hợp việc chấp hành chế độ hội họp, thông tin, báo cáo của các cơ quan, đơn vị; đề xuất với Chủ tịch UBND thành phố về việc nhắc nhở, phê bình đối với những trường hợp không thực hiện nghiêm túc chế độ hội họp, thông tin, báo cáo.

- Rà soát, kiểm tra kỹ các hồ sơ trình tham mưu, đề xuất giải quyết công việc theo đúng quy định. Kiên quyết không xử lý đối với các hồ sơ tham mưu, đề xuất giải quyết công việc nhưng thiếu thông tin, không đầy đủ trình tự thủ tục, chưa có phiếu trình giải quyết công việc và ý kiến đánh giá của người đứng đầu cơ quan trình.

Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên và đưa vào tiêu chí xét thi đua, khen thưởng cuối năm của cơ quan, đơn vị, địa phương./.

 

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒA BÌNH - TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: 104/GP-STTTT, cấp ngày: (10/9/2015) - Chịu trách nhiệm chính:  Nguyễn Thế Dũng Phó Chủ tịch UBND TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.856.473) - Fax : (02183.852.258)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình (http://ubndtp.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này. 
orjinal cialis