Báo cáo kết quả điều tra, đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính đối với các phường, xã năm 2017.

      Thực hiện Quyết định 598/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Bộ chỉ số cải cách hành chính của các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã. UBND thành phố báo cáo kết quả điều tra, đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính đối với phường, xã năm 2017.

       Nội dung chi tiết xem và tải tại đây:

       - Báo cáo kết quả điều tra xác định chỉ số cải cách hành chính đối với phường, xã năm 2017;

       - Báo cáo kết quả đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính đối với phường, xã năm 2017.

Tin mới

Các tin khác